Wolffs gate

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1734"]
På hjørnet Wolffs gate-Lyder Sagens gate ligger en liten men pen og instruktiv skjæring gjennom ordoviciske lag.

Geologisk forklaring av lokaliteten

På hjørnet Wolffs gate-Lyder Sagens gate ligger en liten men pen og instruktiv skjæring gjennom ordoviciske lag.

Nærmest Lyder Sagens gate (øst i skjæringen) ser vi en mørk skifer med enkelte kalkknollelag. Lagene ligger med fall mot nordvest som følge av den kaledonske foldingen. Dette er Arnestadformasjonen. Mot venstre i skjæringen beveger vi oss oppover i lagrekken. Etterhvert øker kalkinnholdet, og det begynner å opptre solide kalklag av ca. 10 cm tykkelse, med 30-40 cm avstand. Noen av kalkknollene og -lagene er fulle av sporfossiler (graveganger). Lengst mot vest ser vi en "knudrete" knollekalk med små, tette, nesten hvite knoller. Vi er da kommet over i Frognerkilenformasjonen. Overgangen Arnestad-Frognerkilen viser den samme utviklingen som på typelokaliteten for Frognerkilenformasjonen ved Rodeløkken på Bygdøy.

Like under basis av Frognerkilenformasjonen ses en pen og tydelig forkastning med sprang på ca. 1 m. Forkastningsplanet går i nord-sør retning, med fall mot øst. Den overliggende blokken (østsiden) har beveget seg ned i forhold til den underliggende (vestsiden), så dette er en normalforkastning. Strøkretning og forkastningsmodus er typiske for riftfasen i karbon-perm. Rundt forkastningen er det tett med småsprekker (årer) fylt av hvit kalsitt.

Turbeskrivelse

Kartlenke

Lenker

Arnestadformasjonen

Lenker

Arnestadformasjonen