Stensparken

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1774,1732"]
Den nordligste kollen i Stensparken heter Blåsen. At det går en rygg her, skyldes en stor syenitt-intrusjon (dyke). I veggen på sørøstsiden av Blåsen er det flotte blotninger gjennom Arnestadformasjonen fra øvre ordovicium.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Den nordligste kollen i Stensparken heter Blåsen. At det går en rygg her, skyldes en stor syenitt-intrusjon (dyke). I veggen på sørøstsiden av Blåsen er det flotte blotninger gjennom Arnestadformasjonen fra øvre ordovicium, stort sett skifer med endel knoller og tynne lag av kalkstein. Lagene står med fall mot nordvest, som følge av den kaledonske fjellkjedefoldingen. Hvis vi går oppover stien på nordsiden av ryggen, kommer vi inn i yngre lag i Frognerkilenformasjonen (tett knollekalk). [Eller invertert Vollen?]

På toppen ser vi store, isskurte flater av den rødlige gangbergarten som utgjør ryggraden i Blåsen. De omkringliggende skifrene og kalksteinene ble kraftig påvirket av varmeutviklingen, og er nå hard hornfels.

Turbeskrivelse

Kartlenke