Sognsveien

by Øyvind Hammer
[gallery columns="1" ids="1773,1731,1778,1823"]
Langs Sognsveien rett nord for krysset med Kirkeveien er det store skjæringer gjennom ordoviciske knollekalker og skifre. På vestsiden lengst oppe i veien ser vi skifre av Elnesformasjonen med endel kalkknoller og enkelte lysere, undulerende siltlag med noe kryssjikting.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Langs Sognsveien rett nord for krysset med Kirkeveien er det store skjæringer gjennom ordoviciske knollekalker og skifre. På vestsiden lengst oppe i veien ser vi skifre av Elnesformasjonen med endel kalkknoller og enkelte lysere, undulerende siltlag med noe kryssjikting. Disse siltlagene har vært tolket som turbidittiske, dvs. avsatt fra undersjøiske utrasninger, eller som stormavsetninger. Dette er den øverste delen av Elnesformasjonen (Håkavikleddet). Litt lenger ned i veien kan man finne pene trilobitthaler (bl.a. Ogygiocaris).

Lagene lenger nedover i veien er mer kalkrike, for det meste sannsynligvis Vollenformasjonen.

Store intrusive ganger (dykes) fra karbon-perm skjærer gjennom de sedimentære bergartene. Vi ser også folder og forkastninger. De tektoniske og metamorfe forholdene er relativt komplekse. Nederst i veien, f.eks. rundt inngang til et fjellrom, ser vi en massiv intrusjon som skjærer gjennom lagene.

Turbeskrivelse

Kartlenke