Mølen

by Gea Norvegica Geopark
[gallery columns="1" ids="1706"]
Mølen er en rullesteinstrand som vender ut mot Skagerrak. Rullesteinstranda er en del av en endemorene som strekker seg rundt hele Skandinavia, og inneholder bergarter fra store deler av Østlandet.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Den siste store innlandsisen hadde sin største utbredelse for om lag 20 000 år siden. Isen smeltet tilbake etter dette, til et godt stykke inn på fastlandet. Under en mer enn 300 år lang kuldeperiode kalt yngre dryas, rykket isbreen fram igjen og brekanten ble stående der vi i dag finner Mølen. Den gangen sto breen på havets bunn. Foran brekanten, på havbunnen, ble det avsatt stein, grus, sand og leire som breen fraktet med seg. Da klimaet ble varmere og isen fortsatte å smelte, ble disse massene liggende igjen som en endemorene. Et stort trykk forsvant da isen smeltet, og landjorda hevet seg - med endemorene og det hele. Da toppen av morenen nådde bølgesonen like under overflaten, ble mye av finmaterialet vasket ut, mens små og større stein ligger igjen den dag i dag. Blant rullesteinene kan man kjenne igjen bergarter fra store deler av Østlandet, der de opprinnelig kom fra før de ble fraktet med breen.

Noen av de mange bergartene som finnes på Mølen er kvartsitter fra Telemark, gneiser fra Kongsberg og Meheia, kalkstein fra Grenland eller Osloområdet, sandstein fra Ringerike, granitt fra Drammen og rombeporfyrer fra Vestfold, men selvsagt også mye lokal stein som basalt og larvikitt.

På Mølen er det også fast berggrunn av basaltisk lava med askelag. Denne kommer fra Brunlanesvulkanen som var aktiv for ca. 300 millioner år siden (karbon-perm), under den vulkanske aktiviteten som fant sted da superkontinentet Pangea begynte å sprekke opp og dannet Osloriften.

Mølen har også jernaldergravrøyser og er en viktig trekklokalitet for fugl, og er derfor vernet både som kulturminne og som fuglefredningsområde.

Turbeskrivelse

Seksten kilometer fra Larvik sentrum. Ta Brunlanesveien (302) og følg skilt mot Helgeroa og Geopark. Ta til høyre ved skilt mot Mølen. I enden av veien er det en parkeringsplass med toalett og informasjonskilt, og herfra går det fine turstier rundt i området. Hundre meter bortover hovedstien finner du Gea Norvegica Geoparks steinutstilling der krattet også åpner seg mot rullesteinstranda.

Kartlenke

Lenker

Les mer på geanor sine sider.

Stikkord

Ra, kvartær, endemorene, rullestein, gravhauger

Lenker

Les mer på geanor sine sider.

Stikkord

Ra, kvartær, endemorene, rullestein, gravhauger