Geofunn: Krokskogen

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1914"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

I karbon tid, for ca. 310 millioner år siden, før vulkanismen i Oslofeltet begynte, lå det et grunt sedimentasjonsbasseng over deler av Østlandet, fra Skien i sør til Nittedal i nord. Den sedimentære lagpakken som har blitt bevart fra denne tiden kalles Askergruppen. Lengst i sør er lagrekken opp til 90 meter tykk.

På vestsiden av Krokskogen, øverst i Dronningveien som går fra Sundvollen til Kleivstua, ligger det en blotning som drevne fagfolk kaller en av landets fineste geologisk lokaliteter. Fra bunn til topp ser vi røde leirsteiner, evaporitter, grønne leirsteiner og lyse sandsteiner som alle ble avsatt i karbon. Aller øverst, der vannstrålen peker, ligger et lag med basalt.

Etter et initiativ fra Bjørn Tore Larsen ble lokaliteten vasket og renset i forkant av en geologisk ekskursjon som ble gjennomført da Norge arrangerte Den internasjonale geologiske kongressen i 2008. Brannvesenet i Ringerike og Hole gjorde gladelig jobben.

Turbeskrivelse

Lokaliteten ligger langs Dronningveien som går fra Sundvollen og inn i Krokskogen.