Geofunn: Hadeland Bergverksmuseum

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="2012,1974"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Grua var tidligere et lite gruvested som antakelig ble etablert i første halvdel av 1500 tallet. Grua ligger i Lunner kommune. En av de eldste jerngruvene i Norge, Hadelandsgruben, er lokalisert på Grua. Gruven ble mutet av kong Christian III i 1538 og ligger like ved den gamle Bergenske kongevei. Det er hevdet at gruvedriften på Grua antakelig var i gang før 1538.

På Grua har det også vært et kalkverk og blitt drevet ut bly og sink. I dag er Grua et tettsted.

Hadeland Bergverksmuseum holder til i våningshuset på det nedlagte småbruket Bråten. Bråten var sommerbostedet til Henrik Kristian Borchgrevink fra 1907. Borchgrevink var en tid bergverksdirektør på Grua. Småbruket på Bråten har de senere år gjennomgått et storstilt renoveringsarbeide med Stiftelsen Hadeland Bergverksmuseum i spissen. I dag drives dette arbeidet videre av Randsfjordmuseene A/S avdeling Hadeland Bergverksmuseum. I alt har det omfattende arbeidet ført til at småbruket på Bråten fremstår som en god representant for Gruas bergverkshistorie.
 
Hadeland Bergverksmuseum er et museum for Hadelands geologi og bergverkshistorie. Museet er slik et senter for forskning på og formidling av den lokale geologi og bergverkshistorie. Museet har for tiden utstilt en bergart- og mineralsamling, samt en fossilsamling. Materialet kommer fra Hadelandsområdet.

Turbeskrivelse

Fra Rv.4 tar du avkjøring mot Grua. Deretter kjører du inn på Hadelandsvegen, Hadeland Bergverksmuseum ligger i Hadelandsvegen 1568.

Kartlenke

Lenker

Hadeland Bergverksmuseum

Randsfjordmuseene

Stikkord

museum

Lenker

Hadeland Bergverksmuseum

Randsfjordmuseene

Stikkord

museum