Geofunn: Gullverket

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1817"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Gullverket er navnet på det store skogområdet mellom Eidsvoll og Nord-Odal. Inntil 1760 var det ingen fast bosetting i området, bare seterdrift om sommeren. Men Det Odalske Kobberverk hadde i et par tiår gruvedrift i området, og da det i restene av denne driften ble funnet en gullklump, skjøt utviklingen fart. Høsten 1758 fortok Kongsberg sølvverk undersøkelser i området, og i mai 1759 ble det satt i gang ordinær gruvedrift i regi av den dansk/norske staten. Driften startet med 30 mann, og ledelsen ble hentet fra Kongsberg.

Bergartene i Gullverket ble dannet i jordens urtid (for 1.600-1.800 millioner år siden) da forskjellige typer smeltemasse trengte inn i vulkanske bergarter og forsteinet leire og sand som fantes nær jordoverflaten.Smeltemassene størknet til store, massive kropper av granitter og gabbroer. Kraftige jordskorpebevegelser har senere presset disse bergartene sammen og trykket dem ned på stort dyp i jordskorpen hvor de ble omdannet til gneiser og skifer.


Den siste kraftige jordskorpebevegelsen skjedde for 800-1.000 millioner år siden da det ble dannet en dyp, flere kilometer bred bruddsone i jordskorpen. Sonen som kjennetegnes ved opptreden av skifrige bergarter, kan følges fra Mjøsa i nord til Gøteborg i sør. Bevegelser langs sonen førte også til at berggrunnen på begge sider sprakk opp langs et sett av sprekkesoner som stort sett følger de nåværende hoveddalfører og bekkedrag. Sprekksonene fungerte stedvis som tappekraner for smeltemassene fra den dypere del av jordskorpen.Smeltemassene med oppløst vann, salter og metaller trengte opp langs sprekksonene og dannet granitter de størknetpå 5-20 kilometers dyp. Under størkningen ble de oppløste komponentene i smelten avgitt i form av varmt, saltholdig (tre ganger saltere enn havvann) og metallførende vann som steg videre opp mot overflaten. Etter som vannet ble avkjølt, klarte det ikke å holde på de oppløste metallene, og kvarts, svovelkis, jernglans, kobberkis, blyglans, vismutsulfider, sinkblende og/eller gull ble felt ut på sprekkveggene inntil sprekkåpningene var fylt.

Turbeskrivelse

Ta av fra E6 mot Eidsvoll, følg riksveg 181 over Vorma og mot Sand, Nord-Odal. Følg skilt mot Gullverket etter omtrent 8 km fra Eidsvoll sentrum.

Kartlenke

Lenker

Gullverket

Stikkord

gullverk

Lenker

Gullverket

Stikkord

gullverk