Geofunn: Gardermoen

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1826,1912"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

I avgangshallen på Gardermoen Lufthavn ble det brukt hele 13 000 m2 med grå-hvit marmor fra Fauske.

Marmor er en omdannet kalkstein. Den hører altså med til våre metamorfe bergarter selv om kalkstein er en sedimentær bergart. Fauskemarmoren ble avsatt i et marint miljø i det havet som i sen urtid og tidlig oldtid lå mellom Baltika og Laurentia. Kalksteinene i Fauske-området ble avsatt i et langt tidsrom fra sen urtid og frem til silur fra (650-444millioner år), men selve omdanningen til marmor skjedde i silurtiden (444-416 millioner år).

Marmor er en vanlig bergart her i landet, og spesielt i Nordland er det mange kjente forekomster. Folk flest forbinder gjerne marmor med huler og grotter, og etter krangelen rundt fasadesteinen på det nye operabygget vet vi også at bl.a. italiensk marmor er en populær bygningstein over hele verden. Marmor er råstoff for et fint pulver som benyttes som fyllstoff i papirmasse, og både kalkstein og marmor benyttes til å fremstille sement.

Marmor er en naturstein som brukes i fasader, vegger, gulv, bordplater, ovnsplater, gulv- og veggflis. Knust fauskemarmor brukes som jordforbedringsmiddel i hager og parker.

I ankomsthallen er det lagt Ottaskifer. Ottaskifer er en mørk fyllittskifer som tas ut i brudd i fjellene omkring Otta i Gudbrandsdalen. Den har fargesjatteringer i rustbrunt og/eller metallskimrende grått. Særlig karakteristisk er knipper eller rosetter av lange, sorte amfibolkrystaller og små krystaller av granat.

Skiferen er dannet fra opprinnelig leir- og sandholdige sedimenter som under den kaledonske fjellkjedefoldning ble omdannet og deformert.

Ottaskifer benyttes som bruddheller, takskifer, gulvflis, trappetrinn, sokler, fasadestein og peisplater.

 

Kilde: Trømborg, Dagfinn. 2003. Stein på stein ? Stein som byggemateriale i Norge. Tapir akademisk forlag.

Turbeskrivelse

Følg skilting til Gardermoen fra E6.

Kartlenke

Lenker

Les mer om Fauskemarmoren.

Les mer om Ottaskiferen.

Stikkord

Ottaskifer, Fauskemarmor

Lenker

Les mer om Fauskemarmoren.

Les mer om Ottaskiferen.

Stikkord

Ottaskifer, Fauskemarmor