Geofunn: E16 Steinsfjorden

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1933"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Sjøskorpionen "Mixopterus Kiæri" er oppkalt etter finneren professor Johan Aschehoug Kiær og er en av de vakreste og flotteste fossiler funnet i Norge.

Sjøskorpionene (Eurypterida) tilhører en utdødd gruppe dyr som ligner skorpioner, men som hadde gjeller og levde under vann. Sjøskorpionene kunne både gå og svømme. Sjøskorpionen hadde en avlang leddelt kropp, et middelstort hode og en avsmal-nende leddelt hale, som ofte endte i en brodd. På hodets overside lå to øyne som kunne være ganske store og på undersiden lå munnen omgitt av seks benpar. Det siste paret var en meget stor svømmefot, formet som en slags åre.

Professor Kiær skrev i sin bok "Verdener som svant" (1929) at da de hadde sprengt bort og fjernet det øverste laget med Ringerikssandstein, var spenningen stor:

Jeg skal aldri glemme øyeblikket da det første fremragende eksemplaret av en sjøskorpion ble funnet. Da vi tok de første stenplatene opp, viste resten av en ny, ukjent dyreverden seg for våre øyne. Med feberaktig iver brøt vi videre, spent på hver ny sten. Og året etter, da en stor plate ble kilt løs og veltet om, kom den kjempestore sjøskorpionen til syne, et digert best på over 70 cm med sine veldige klør utstrakt i naturlig stilling. Som det lå der ennå glinsende av stenens fuktighet, så det nesten levende ut, og vi ventet uvilkårlig, at det i neste øyeblikk ville reise seg fra sin stenkiste, hvor det hadde hvilt i millioner av år, og krype ned i sjøen, som blinket noen få meter borte.
Kilde: hole.kommune.no

Turbeskrivelse

Funnet ligger midt mellom Sundvollen og Vik langs E16 med Steinsfjorden i øst. Ved å gå inn på google.maps kan du "kjøre" langs strekningen og på den måten se blotningene langs veien.

Kartlenke

Lenker

Geokalenderen

Naturhistorisk museum

naturarv.no

Hole Kommune


Ringerike blad:
http://www.ringblad.no/nyheter/article1183719.ece
http://www.ringblad.no/nyheter/article1208336.ece
http://www.ringblad.no/nyheter/article3702900.ece


 

Lenker

Geokalenderen

Naturhistorisk museum

naturarv.no

Hole Kommune


Ringerike blad:
http://www.ringblad.no/nyheter/article1183719.ece
http://www.ringblad.no/nyheter/article1208336.ece
http://www.ringblad.no/nyheter/article3702900.ece