Geofunn: Stuoragurraforkastningen

by Odleiv Olesen
[gallery columns="1" ids="1859,1901"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Den 80 km lange Stuoragurraforkastningen i Masi er Norges yngste forkastning og opptrer som en opptil syv meter høy og iøynefallende skrent i det flate landskapet på Finnmarksvidda.

Forkastningen ble oppdaget under NGUs Finnmarksprogam i 1983. Senere har den blitt studert av forskere ved NGU, SGU, NTNU og NORSAR med tradisjonell kartlegging på overflaten, geofysiske undersøkelser og boringer.

Grøfter på tvers av den syv meter høye forkastningsskrenten i Masi viser at den ble dannet ved et kraftig jordskjelv etter nedsmeltingen av innlandsisen for omtrent 9.300 C14-år siden. De første mennesker hadde allerede slått seg ned på Finnmarkskysten, og det er sannsynligvis at de ble utsatt for tsunamier fra fjellskred som ble utløst av skjelvet.

Det 3-4 m tykke overdekket av morene og glasifluviale avsetninger er foldet over og foran den oppskjøvne hengblokken. Forkastningen har et fall på 55° nær overflaten. Løsmassene bærer preg av kraftig deformasjon, og mer enn én meter lange sandtunger er presset inn i den overliggende morenen. En forkastningsbreksje er injisert mer enn ti m langs lagdelingen av løsmassene.

Forkastningen følger en nærmere to milliarder år gammel svakhetssone som sannsynligvis fortsetter gjennom hele jordskorpa ned til mantelen på 40 km dyp. Små jordskjelv opptrer hyppig langs forkastningen, og natt til 21. januar 1996 ble Masi rammet av et jordskjelv med styrke 3.6 på Richters skala. Skjelvet skyldes en sammenpressing og bevegelse av berggrunnen på omtrent åtte km dyp. Befolkningen ble vekket midt på natten, og kjellermurer slo sprekker.

Stuoragurra-forkastningen utgjør en del av et større system av skyveforkastninger som fortsetter inn i Nord-Sverige og Nord-Finland. Ved å sammenligne forskyvning og lengde med tilsvarende data fra historiske skjelv kan vi beregne at skjelvene på Nordkalotten hadde en styrke på mellom 7 og 8 på Richters skala. Dette er av samme størrelsesorden som de siste års katastrofale skjelv i Iran, Pakistan og på Haiti, og tilsvarer en energimengde som fra flere tusen Hiroshima-bomber.

Turbeskrivelse

Forkastningen kan nås fra bilvei på to steder, ved Junkorajeaggi to km nord for Masi og langs gamleveien ved Skarrejavri fire km sør for Biggejavri. Ved Masi er det parkeringsplass like sør for Suoluroavvi og sti til Junkorajeaggi. Sving nordover etter 500 meter langs stien - etter at en liten sjø er passert på venstre side - og fortsett 200 meter mot nord. Forkastningen følger østsiden av myra og fortsetter mot Nilluroavvi i nord. Ved Skarrejavri er det parkering ved sjøen og deretter 200-300 meter gange i nordøstlig retning. Forkastningen er lett synlig på østsiden av en liten sjø omtrent 500 meter fra veien. Forkastningen fortsetter mot Rapmasaiva, Muvrajavri og Biggevarri i nord.

Lenker

Ekskursjonsguide

Lenker

Ekskursjonsguide


 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noGrønn kvartsitt, fukisitt, med merkevarenavnet Masikvartsitt. Foto: Gerda