Altaskifer i Nordlyskatedralen

by Halfdan Carstens
Gågaten i Alta og inngangspartiet til Nordlyskatedralen er belagt med Altaskifer. Foto: Halfdan Carstens
Altaskifer er en omdannet, feltspatrik sandstein med kvarts, feltspat og lys glimmer som hoved mineraler, og den kjennetegnes ved vekslingen mellom glimmerrike og kvarts-/feltspatrike lag. Skiferen spalter langs de tynne glimmerlagene.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Bergarten ble opprinnelig avsatt som sand i elver og deltaer i sen urtid, og ble mye senere omdannet og foldet under Den kaledonske fjellkjedefoldningen for omtrent 400 millioner år siden. Utvinningen skjer i dag hovedsakelig i bruddet Pæska, ca. 20 km utenfor Alta sentrum. Mer enn 100 drivere er involvert på sesongbasis, og de fleste holder på for seg selv i sine egne brudd. Skiferproduksjonen i Alta er mer enn 150 år gammel. Det startet med at foretaksomme bønder med erfaring fra kobbergruvene i nærheten etterkom et behov for stein da Alta kirke og Alta sykehus ble bygget i siste halvdel av 1800-tallet. Oppbyggingen etter bybrannen i Ålesund i 1904 medførte en voldsom behov for takstein, og brannsikkert taktekkingsmateriale ble et etterspurt produkt. Taksteinproduksjon ble dermed i løpet av kort tid hovednæringen i Alta. Allerede i 1910 arbeidet 200 mann med skifer, og tallet økte til 300 i 1920, og videre til over 500 i 1930. Etter hvert kom nye produkter som gulvflis og heller, og tidlig på 1930-tallet hadde nærmere 600 innbyggere skiferproduksjon som yrke. Etter krigen ble behovet for skifer enda større, og produksjonen nådde nye høyder da landet igjen skulle bygges. Slitestyrke er en av Altaskiferens mange fordeler. Referansen går blant annet til Fisketorget i Bergen, gågata i Alta som leder opp til Nordlyskatedralen, deler av strandpromenaden i Barcelona og jernbanestasjoner i Nederland. I Aostadalen i Nord-Italia finner vi også Altaskifer på en mengde hustak, noe som skyldes at det er lovbestemt at hus beliggende over en viss høyde over havet skal ha skifertak. Det trengs nemlig sterke tak der det er store snømengder. Altaskifer er da selvsagt en naturlig leverandør, og bedriften har i lang tid hatt leveranser til den kravstore dalen.

Turbeskrivelse

Nordlyskatedralen ligger midt i Alta sentrum, i enden av gågata.
 
 

Geofunn i nærheten