Geofunn: Nord-Fugløy

[gallery columns="1" ids="2033"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Ute i havet mellom Vanna og Arnøy ligger Nord-Fugløy. De ruvende klippene kan sees helt inne fra Ullsfjorden. I motsetning til naboøyene mot vest, som har berggrunn av gammle grunnfjell, består berggrunnen på Nord-Fulgøy av yngre skifre med opprinnelse som havbunnssedimenteri kambrosilurtiden. Her er brattskrenter på 300-500 meter nesten rundt det hele. Høyeste fjell er Fugløykallen som rager 753 meter over havet.

Nord-Fugløy er en klippeøy og et av Norges mest kjente fuglefjell, her hekker Europas største havørnstamme og store kolonier av alker, lundefugl og ærfugl. På grunn av det rike fuglelivet, er øya fredet som naturreservat.

All fuglegjødselen og en gunstig berggrunn gir grunnlag for en overraskende spesiell og frodig vegetasjon, med både høgstaudevegetasjon og lågurtvegetasjon.

Turbeskrivelse

Du må bruke båt ut til Nord-Fugløy.

Kartlenke

Lenker

Nord-Fugløy

Stikkord

Grunnfjell, kambrosilur

Lenker

Nord-Fugløy

Stikkord

Grunnfjell, kambrosilur


 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.no711x474_Rødbergneset