Høymetamorfe mineraler og vakre bergarter

by Erling Krogh Ravna
[gallery size="full" ids="22579,22580,22581"]
I løpet av en lang karriere i universitetssystemet har jeg hatt den utsøkte gleden av å reise rundt i verden for å besøke ulike flotte og særegne lokaliteter. Hovedvekten av disse lokalitetene har selvsagt dreid seg om mitt favorittområde: høytrykksmetamorfe bergarter. Dette dreier seg i hovedsak om eklogitt, men også blåskifer fins på favorittmenyen min. Disse bergartene er, på sitt beste, utrolig vakre å se på, med sine røde granater og klargrønne pyroksener, eventuelt blå amfiboler.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Men det er ikke bare utseendet som teller. Disse bergartstypene har mineraler som viser at de har vært omdannet på store dyp i jorda, selv om temperaturene som regel har vært moderate (400-800 °C). Slike forhold er karakteristiske for områder der tektoniske plater har støtt mot hverandre, og randen den ene plata har blitt presset ned på store dyp, kanskje opptil 150 km. Slike soner kalles subduksjonssoner på fagspråket. På slike dyp er trykket så stort at mange av de vanlige mineralene som er dannet på et grunnere nivå i jordskorpen blir ustabile, og nye mineraler med tettere struktur blir dannet. Ett typisk eksempel er grafitt, som er svart og består av rent karbon (C) og dannes under «normale» trykk i jordskorpa. Når grafittholdige bergarter blir presset ned på større dyp, vil grafitt kunne omdannes til diamant, som jo også består av rent karbon. I Tromsøområdet er eklogitt en vanlig bergart, og bl.a. ligger deler av universitetsområdet på eklogittholdig berggrunn. Temperatur for dannelsen av eklogittene i Tromsø er ganske godt avgrenset til omkring 750 °C ved trykk som tilsvarer et dyp på ca. 120 km. Disse bergartene ble utsatt for ekstremt høye trykk under en tidlig fase (ca. 455 millioner år siden) av Den kaledonske fjellkjededannelsen. De to lokalitetene jeg vil ta dere til er lett tilgjengelige og ligger langs sjøkanten i området på begge sider av utløpet av Tønsvikelva på fastlandet, ca. 14 km fra Tromsøbrua og nordover langs fylkesvei 53. Her finner vi eklogitt, marmor og granat-glimmergneis som inneholder mikrodiamanter. I tillegg opptrer en unik bergart som tidligere ikke er beskrevet: en magmatisk karbonat-rik bergart som har trengt inn i og krystallisert i de omliggende bergartene (eklogitt, marmor og granatholdig glimmergneis) mens de fortsatt befant seg på omkring 120 km dyp. Vi kan bl.a. se smale årer av den opprinnelige smelta som har trengt inn i sidebergartene. Noen steder kan vi også finne bergarter som er dannet ved at fluider, som var oppløst i bergartssmelten, har trengt inn i og omdannet sidebergartene. Disse omvandlingsproduktene er rike på mørk glimmer, og bergarten kalles glimmeritt. Utforskningen av dette unike området, og den i verdenssammenheng enestående karbonatitten, er fortsatt i gang, og det kan dukke opp mange interessante resultater i årene framover.
Tromsdalstind Dersom du har lyst på en skikkelig fjelltur med fin geologi og super utsikt vil jeg også anbefale en tur til toppen av Tromsdalstind, 1238 m o.h. (http://turliv.no/troms4/tromsdalstind.html). Det fins merkede stier som fører opp til Tinden, og i de øverste ca. 400 meterne består fjellet av eklogitt. Jo høyere opp du kommer, desto bedre blir både utsikten og kvaliteten på eklogitten. Kanskje finner du også prøver med større krystaller av fin, blå kyanitt!
 

Turbeskrivelse

Lokalitet 1 Tønsvika sør: Kjør fylkesvei 53 nordover fra mot Tønsvika og ta av til venstre ved mottak av avfall (posisjon 69.740076, 19.165159), den det er mulig å parkere bil. Følg sti ned mot sjøen og ut på en liten odde som stikker ut rett sør for utløpet av Tønsvikelva. Her er det blotninger av metamorfe bergarter som har vær nede på godt over 100 km dyp for ca. 455 millioner år siden. Bergarter her er eklogitt, marmor, karbonatitt og granatglimmergneis.                      Koordinater: 69.749832 N, 19.180163 E 69°44'59.4"N 19°10'48.6"E Lokalitet 2 Tønsvika nord: Kjør videre nordover på fylkesvei 53 til posisjon 69.749924, 19.180831. Her går det en vei ned mot ei brygge tilhørende Tønsvik Fisk. Bil kan parkeres oppe ved fylkesveien. Nede i fjæra på nordsiden av brygga ligger det en del større og mindre utskutte blokker av lokal opprinnelse, med bl.a. pyroksenitt, eklogitt, karbonatitt og glimmeritt med store krystaller av en grønn pyroksen. Det er også en fin blotning av massiv karbonatitt i fast fjell, samt små tog av eklogittlinser i marmor. Husk at dette er privat eiendom, så vis hensyn! Koordinater: 69.744077 N, 19.151907 E 69°44'38.7"N 19°09'06.9"E

Lenker

Forskere fant diamanter i Tromsø på nordlys.no Fant diamanter i Tromsø på abcnyheter.no Diamanter i Tønsvika på ikroken.no
 
 

Geofunn i nærheten