Geofunn: Domkirkeodden

[gallery columns="1" ids="1874"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Lokaliteten omfatter to odder og en vik ut mot Mjøsa innenfor Hedmarksmuseets friareal. Den største odden, kalt Geitryggen, viser i gode blotninger et velbevart snitt gjennom Hukformasjonen, som er svært forskjellig fra andre steder i Oslofeltet. Formasjonen har også blitt kalt Steinformasjonen i Mjøsområddet, etter Stein gård i Ringsaker. Lagene er foldet slik at de står sterkt på skrå. Langs Geitryggen kan du se fossiler av rette blekkspruter, Orthoceras og Endoceras.

Kalksteinsformasjonen som vanligvis er fra 10 til 40 meter tykk har vært utbredt over store deler av sørlige Skandinavia da landet var dekket av et grunt hav i slutten av ordovicium for omkring 470 millioner år siden. Vannet har vært oksygenrikt, rent og klart. Formasjonen på Domkirkeodden inneholder mer skifer og sandige materiale enn det som er typisk for kalkformasjonen lenger sør i Oslofeltet og i Sverige.

Turbeskrivelse

Hedmarksmuseet ligger i Strandvegen 100 i Hamar sentrum.

Kartlenke

Lenker

Hedmarksmuseet

Stikkord

Hukformasjonen

Lenker

Hedmarksmuseet

Stikkord

Hukformasjonen