Spylerenne

by Stein Johansen
spylerennegullvika

Stor og flott spylerenne i Gullvika, Bjugn, med mulig tilknytning til jettegryte

Geologisk forklaring av lokaliteten

Spylerennen er mer enn 30 meter lang og er forbundet med et hull i fjellet nær toppen, hvor det i følge lokal kunnskap skal være en jettegryte. Renna er trolig formet i siste istid under isbre av slamførende vannstrømmer under høyt trykk, men det er usikkert hvilken vei vannstrømmen har gått. Det er 2-3 mindre jettegryter med 1-2m i diameter ved foten av berget.

Turbeskrivelse

Følg Fylkesvei 87 fra Botngård mot Lysøysundet, kjør til venstre ved Fagerenget og kjør vestligste vei til Lysøysundet. Gullvika er merket med skilt, men parkering kun mulig ved foten av Lille Rømmesfjellet vis a vis berget med spylerenna hvor det mulig å gå i terrenget på nordsiden og ned i fjæra. Berget med spylerenna inngår i planer for etablering av pukkverk og industriutvikling i Gullvika tiden 2014-2017 og geofunnet vil dermed bli borte.


 
 

Geofunn i nærheten