Klemetsaunet

by Bjørn Eske
[gallery ids="19272,19271"]
Trondheimsområdet er preget av grønnstein som har gjennomgått kaledonsk metamorfose i grønnskifer-facies. Langs veien fra byen mot Byneset, helt nede på svaberget mot kysten, ligger lyse bergarter inneklemt blant grønnstein. De ses også i veiskjæringer, men enda bedre på svaberget, en liten «klatretur» ned mot sjøen, der forvitring og jevnlig vask med sjøvann har gjort at bergartenes strukturer er mer tydelige.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Klemetsaunet ryodacitt (ryodacitt er en dagbergart der kvarts utgjør mer enn 20 % av de lyse mineralene) består av flotte røde granater og svart amfibol i en lys grå grunnmasse. Rundt granat og amfibol ses det hvite render. De ble dannet da amfibol og granat trengte jern og mangan for å vokse, og de ble sugd opp fra matriksen rundt som dermed ble lysere. Opptreden og størrelsen på granat og amfibol varierer mye, og ser en nærmere etter med lupe ses svart biotitt i både amfibolen og granaten. Granatkrystallene er fra mm til cm størrelse og danner fine dodekaedere. Amfibolkrystallene opptrer i variable mengder både som enkeltkorn i grunnmassen og langs cm-tykke årer. Granaten opptrer også både som enkeltkorn og langs årer. Hovedbergarten er tolket som en felsisk (=lys) magmatisk bergart. Den er gjennomsatt av dm-tykke ganger av mafiske (= mørkere), trolig basaltiske ganger. Disse gangene har variabel mineralogi og er noen steder nesten svarte dominert av svart amfibol og plagioklas, granat, kvarts og epidot, mens de andre steder er lysegrønne og består av dolomitt, kalsitt, kloritt, kvarts og brun biotitt. På svaberget ser vi tydelig at Klemetsaunet ryodacitt kuttes av Byneset trondhjemitt, som har mørkere grå farge, mangler granat og har bare litt amfibol som er nesten helt omvandlet til grønn kloritt. Der ses heller ingen mafiske ganger i Byneset trondhjemitt. Krystallisasjonsalderen til Klemetsaunet ryodacitt er bestemt til 486 millioner år, mens Byneset trondhjemitt er datert til 467 millioner år. Derfor må dannelsen av amfibol og granat ha skjedd i mellom disse to tidspunktene, og derfor også før den siste kollisjonsfasen i den kaledonske fjellkjededannelsen. Siden granaten opptrer sammen med biotitt, er det mulig å regne ut en temperatur for metamorfosen. Foreløpige tall viser 550-580 °C, noe som er klart høyere enn for metamorfosen av grønnsteinene rundt.

Turbeskrivelse

Kjør av fra rv 715 fra Trondheim mot Flakk. Lokaliteten finner du etter 7,5 km og rett før Flakk, men det er ikke så enkelt å se når du skal stoppe. Det lønner seg derfor å legge lokaliteten inn på GPS. Det er en liten lomme på venstresiden av veien før du kommer til selve lokaliteten. Det er mulig å nå den med buss som stopper rett ved lokaliteten.

Lenker

http://www.geologi.no/images/NJG_articles/NJG_83_167-185.pdf