Hardangervidda natursenter

by Halfdan Carstens
[gallery link="none" size="full" ids="18330,18334"]
Siste stopp før oppkjøringen gjennom Måbødalen til Hardangervidda er Hardangervidda natursenter med utstilling, butikk, restaurant og en 20 min lang film.

Geologisk forklaring av lokaliteten

I Nedre Eidfjord ligger det sammen med dagens bebyggelse et usedvanlig rikt gravfelt fra jernalderen som ligger på en ca. 10 000 år gammel glasifluvial randterrasse. Denne landformen, kalt Eidfjordterrassen, er skapt av sedimenter transportert og deponert av smeltevann fra en bre som en gang hadde sin front ved Eidfjordvatn (se kart). Breen var en utløper fra innlandsisen. I senere tid, under landhevingen, eroderte elven gjennom løsmassene på sydvestre delen av dalen, mens terrassen på nordøstre delen er relativt upåvirket. Terrasseflaten ligger 100-120 meter over havnivå. I Sør-Norge er det svært få slike israndterrasser som ikke er sterkt ødelagt av grustak, særlig gjelder dette slike som ligger i en fjordarm. Derfor har terrassen også på landsbasis meget stor verneverdi som et kvartærgeologisk naturminne.

Turbeskrivelse

Hardangervidda natursenter ligger langs Europavei 7, i Øvre Eidfjord, på sørsiden av Eidfjordvatnet, og ca. 10 km fra tettstedet Eidfjord innerst i Hardangerfjorden.  

Lenker

Nasjonalparksenteret er selvsagt på Facebook http://hardangerviddanatursenter.no/No/
 
 

Geofunn i nærheten