Fruo

by Halfdan Carstens
[gallery ids="18194,18195,18196,18197"]
Sporene etter innlandsisen Vest på Hardangervidda, rett sør for Sysendalen, ligger noen av de aller best bevarte og tydeligste sporene etter innlandsisen her i landet. En sjeldent iøynefallende morenerygg – Fruo – går fra Hadlet i vest, og videre sørøstover mot Store Algarden og Sildabunutane.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Moreneryggen markerer de siste sporene etter innlandsisens bevegelse i dette området, men erfarne kvartærgeologer sier den lett kan forveksles med 1750-årenes framstøtsmorener. Morenen ligger utenfor DNTs løypenett. Geologer og geologiinteresserte vil garantert ha stor glede av å dra inn til denne helt spesielle morenen.

Turbeskrivelse

Letteste adkomst er å gå ca. fem km rett sørover fra Sysendalen (Europavei 7). Fra Hadlet er det bare å gå rett opp på morenen og følge den mot sørøst.
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noHardangervidda natursenter bør være først stopp for turister som kommer fra vest og har tenkt seg opp på vidda. Foto: Halfdan Carstens