Geofunn: Tromsdalstinden – Sála?oaivi

by Ragnhild Sandøy
[gallery columns="1" ids="1691,1735,1780"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Fjellet er i geologisk sammenheng et meget spesielt fjell. Hovedbergarten som utgjør selve toppen av Tinden består av mineraler som kun kan dannes på svært store dyp, Eklogitt. Dette er en relativt sjelden bergart, men vanlig i Tromsødekket.

Professor Erling Krogh Ravna ved Universitetet i Tromsø har regnet ut at denne bergarten ble dannet ved trykkforhold som tilsvarer et dyp i jorda på 90 - 95 km, mens temperaturen lå på omkring 700-750 °C. Til sammenligning er gjennomsnittstykkelsen på jordskorpa på et kontinent i dag 30 - 35 km, og maksimal tykkelse på jordskorpa i Himalaya er ?bare? 70 km.

Tromsø-området har en spennende og svært variert berggrunn, det fins bergarter her som er ukjent fra andre steder i verden! Berggrunnen her deles i to hoveddeler, som er atskilt med en sone med sterkt forskifrete bergarter. Grensa kalles en skyvegrense. En skyvegrense oppstår når et større flak av jordskorpa skyves opp og over andre bergarter. Dette skjer i områder der berggrunnen blir utsatt for sterke kompressive krefter, som når to kontinenter kolliderer med hverandre. Dette har skjedd for 450 ? 420 millioner år siden.

Turbeskrivelse

Tromsø, via Tromsdalen eller Leirbakken i Ramfjorden.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen: Tromsdalstinden - Sála?oaivi

Stikkord

Eklogitt, skyvegrense

Lenker

Geoportalen: Tromsdalstinden - Sála?oaivi

Stikkord

Eklogitt, skyvegrense


 
 

Geofunn i nærheten