Geofunn: Trollkyrkja

by Ole Torsæter
[gallery columns="1" ids="1776"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Trollkyrkja i Fræna kommune består av tre kalkgrotter med underjordiske bekker og fosser. Tidligere var det fire grotter, men en har rast sammen. Det er enkelt å ferdes i grottene. En elv med fosser renner gjennom grottesystemet og enkelte steder faller dagslyset inn.

Grottene har blitt dannet ved at rennende vann har løst opp den kalkrike bergarten gjennom tusener av år.

Turbeskrivelse

Riksvei 64 fra Eide i retning Indre Fræna. Parkering ca. 6km fra Eide. Tursti til grottene. Turen er på ca. 4km en vei med en oppstigning på 400m.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Kalksteinsgrotter

Lenker

Geoportalen

Stikkord

Kalksteinsgrotter


 
 

Geofunn i nærheten