Geofunn: Tautra

by Jenny Torsæter
[gallery columns="1" ids="2022"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Midt i Trondheimsfjorden utenfor halvøya Frosta ligger den flate, lave øya Tautra. Den består hovedsaklig av løsmasser som ble lagt opp her den gang innlandsisens front gikk over sørspissen av Frosta, over Tautra og rett over fjorden til Fosen. Det var for 10 000 ? 11 000 år siden.

Bare på nordsiden av øya er det bergknauser. De består av kalkrike kambrosiluriske bergarter. Berget er så bløtt at vi enkelte steder kan se at sjøen har vasket ut strandlinjeavsetninger etter hvert som øya steg opp av havet.

Det er imidlertid fuglelivet Tautra er mest kjent for. Tautra er sammen med våtmarkene på Ørlandet et såkalt Ramsar ? område, som har internasjonal betydning for fuglelivet. Årsaken er de store, produktive gruntvannsområdene og at lya ligger i den viktige trekkleden langs kysten. Øya er viktig som rasteplass for fugler som hekker i Arktis, særlig ande ? og vadefugler.

Turbeskrivelse

Kartlenke

Lenker

Tautra

Lenker

Tautra