Geofunn: Storeknuten

by Magma Geopark
[gallery columns="1" ids="1658"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Storeknuten som ligger i Magma Geopark befinner seg i det man kaller den 5. syklusen til den lagelte Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Bjerkreim-Sokndal intrusjonen er et magmakammer dannet langt under jordoverflaten for 925 millioner år siden. I dag kan man se dette magma kammer på jordens overflate.

Bergarten her er tydelig lagdelt med gjentagendebånd av lyse og mørke mineraler. Lagene heller omtrent 50° mot nord. De mørke lagene er mellom 1 til 5 cm tykke og ca 5 til 50 cm fra hverandre. Man ser flere typer mørke mineraler, men kun en type lys (kalt plagioklas). Antall forskjellige mineraler som krystalliserer fra en sakte avkjølende smelta øker med tiden. Magmaet i kammeret som denne bergarten krystalliserte fra hadde nådd et relativt fremtredende stadium i utviklingen og krystalliserte 6 mineraler. Siden det er en relativ stor mengde mørke mineraler i disse lagdelte bergartene forvitrer de lett. En av de tilstedeværende mineraler inneholder fosfor som bidrar til områdets fruktbarhet. Dette betyr at forvitrede bergarter fra denne syklusen gir meget fruktbar jord. Bunnen på hvert lag er definert med en skarp kontakt som er en konsentrasjon av de mørke mineralene. Forholdet lyse til mørke mineraler øker gradvis oppover og i den øvre delen av mange lag er det få mørke mineraler igjen. Disse lagene ble dannet på gulvet av magma kammeret som da var tett på horisontalt. Hvert lag representerer krystallisasjonsfronten som den var for ca 926 millioner år siden. Ettersom magmaets sakte avkjøling krystalliserte de mørke mineralene og plagioklas (det lyse) gjentagende på en skala på få cm. Når de mørke mineraler startet krystallisasjonen nuklerte de raskt og dannet denne skarpe nedre kant. Plagioklas på sin side krystalliserte saktere og i en lengre periode før en ny mørk avbrytelse fant sted.

Det er flere deler av andre bergartstyper som er fanget i en lagdelte sekvensen. Disse representerer fragmenter fra magmakammerets tak som løsnet og sank ned gjennom steinsmelten (som kanskje var 2 km tykk) inntil de nådde det krystalliserende gulvet. Her har de skapt en uorden som krystallisasjonsfronten har lukket igjen ettersom den har arbeidet seg framover.

Storeknuten består for det meste av bergarter som krystalliserte kort etter det siste større magmainfluks inn i magmakammeret. Storeknutens struktur er tydelig med lagende hellende ca 55o mot nordøst. De eldste bergartene på bunnen og de yngste øverst.

Den nedre del av Storeknuten består av en type bergart med 6 mineraler, kalt noritt. Noritten her inneholder apatitt. Denne forvitrer relativt lett og ligger under den lavereliggende grunnen mot sydvest. Den forvitrede overflaten på den laveste delen av Storeknuten er dekket med gress og mose. Det er en knivskarp kontakt mellom disse forvitrede bergartene og de overliggende bergartene som nesten er frie for vegetasjon. Denne kontakten markerer eksakt det stedet hvor ny magma nådde disse områder av magmakammer gulvet. Det nye magmaet hadde relativ høy densitet fløt langs gulvet og trengte den ?gamle? residual magmaen oppover. Når den nye magmaen begynte å krystallisere dannet den i hovedsak plagioklas og en ca 30 meter tykk sekvens. Over dette starter et nytt mineral, olivin å krystallisere sammen med plagioklas og sammen dannet de en ca 100 meter tykk bergartssekvens som er meget motstandsdyktig mot forvitring. Storeknuten dannet en topp fordi den inneholder denne olivinrike bergarten.

Det første stedet uten vegetasjon er anortositt (>90% plagioklas) med noen få små linser med et metallisk mineral (ilmenitt). Disse bergartene som i hovedsak består av et mineral ligger over de lagdelte bergartene som består av seks mineraler. Dette gjenspeiler den forskjellen det var på magmaet disse bergartene krystalliserte fra; de øverste krystalliserte fra ny varm magma.

Hele toppen av Storeknuten består av Troktolitt, som er en bergart som i hovedsak består av olivin og plagioklas. På toppen er den mer finkornet. Troktolitt danner en relativ motstandsdyktig del (50-200 meter tykk) som gir grunnlag for en rad med topper. Den overordnede strukturen til Bjerkreim ? Sokndal intrusjonen kan ses ved å følge toppene som er et resultat av det siste magmainnflukset. Hele området ca 8 km mot øst som er høyere enn her er bergarter fra det siste magmainnflukset.

Turbeskrivelse

Ved Helleland i Eigersund kommune tar man av E39 mot Eia. Her følger man vei videre mot Drange, men tar deretter av til Dybingsveien.

Lenker

http://www.ngu.no/mineralforekomster/bjerkreim-sokndal/norsk/4-Hvorfor_her.html

http://www.ngu.no/no/hm/Norges-geologi/Geologiske-opplevelser/Turtips/Apatitt-og-softis/

Stikkord

Magma Geopark, lagdelt intrusjon, Eigersund, Storeknuten, magmainfluks

Lenker

http://www.ngu.no/mineralforekomster/bjerkreim-sokndal/norsk/4-Hvorfor_her.html

http://www.ngu.no/no/hm/Norges-geologi/Geologiske-opplevelser/Turtips/Apatitt-og-softis/

Stikkord

Magma Geopark, lagdelt intrusjon, Eigersund, Storeknuten, magmainfluks