Geofunn: Norsk oljemuseum

by Terje Solbakk
[gallery columns="1" ids="2001"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Nede ved havnen, mellom Steinkarkaien og Børevigå, ligger Norsk Oljemuseum på Kjeringholmen.

Den innendørs utstillingen er bygd opp rundt vår egen oljehistorie og gir innblikk i leting, produksjon og teknologi. På utsiden har vi i tillegg flere eksempler på bruk av norsk bygningsstein.

Ytterveggene er kledd med gneis fra Bugøynes i Sør-Varanger og bærer handelsnavnet Barents Blue. Den er også kjent som Varangergneis, tilhørende Varangerkomplekset, en tonalittisk til granodiorittisk gneis av senarkeisk alder. Det er ca 2,7-2,9 milliarder år gammelt det, og det gjør denne til en av de eldste bergartene vi har her i landet.

Gneis er en omdanningsbergart, og ofte er den så omdannet at den opprinnelige bergarten ikke er til å kjenne igjen. Gneis er i hovedsak bygd opp av mineralene kvarts, feltspat og biotitt, samt flere andre mineraler i mindre mengder. Det er den opprinnelige bergarten som bestemmer den eksakte sammensetningen på gneisen.

Gneis brukes ofte som bygningsstein, den er solid og svært bestandig mot forvitring. Den mest brukte varianten til bygg i Stavanger er nok Eianegneisen, fra Lysefjorden.

Rogaland fylke består for øvrig for en stor del av gneis. Vil du se berggrunn av gneis kan du for eksempel ta turen ut til Hundvåg, til Sola, eller over Gandsfjorden til for eksempel Lifjellet-Dalsnuten.

Det skrå taket til Oljemuseet skal ligne på kontinentalskråningen utenfor kysten vår.

Turbeskrivelse

Norsk oljemuseum ligger drøye fem minutters gange gjennom byen fra Domkirken midt i Stavanger.

Kartlenke

Lenker

Ler mer om Norsk oljemuseum.

Stikkord

Museum, olje

Lenker

Ler mer om Norsk oljemuseum.

Stikkord

Museum, olje