Geofunn: Langodden

[gallery columns="1" ids="1785,1716"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Sandsteinslagene i Mjøsområdet og Sparagmittområdet kalles Vangsåsformasjonen. Formasjonen varierer mye i tykkelse, men er opptil noen hundre meter tykk. Den undre delen, Vardalsandsteinen, inneholder betydelig med feltspat og enkelte konglomeratlag. Lagene ble avsatt i elveløp på brede elvesletter og i deltaer der elvene munnet ut i havet. Den øverste delen av Vangsåsformasjonen er en sandstein som nesten utelukkende består av sandkorn av kvarts. Dette er Ringsakerkvartsitten. Det høye kvartsinnholdet viser at kjemisk forvitring og oppløsning av alle mineraler unntatt kvarts preget forholdene på land i baltika da sanden ble dannet.

Hele Vangsåsformasjonen ble tidligere antatt å være av prekambrisk alder. Funn av mikrofossiler i Ringsakerkvartsitten og i andre kvartssandsteiner av tilsvarende alder i Skandinavia viser at Ringsakerkvartsitten i sin helhet er av tidlig kambrisk alder.

Langodden byr på både interessant geologi og lokal kulturhistorie. Dette er en klassisk lokalitet for nettopp Ringsakerkvartsitten. Den kvartsrike sandsteinen har fossile gravespor. Gravesporene er 2-5 cm lang og sitter så tett at kvartsitten ved langodden er en typisk ?pipe rock?, rørstein. Lagene har lett kjennelig lagdeling og skråsjikting og er dannet som sanddyner i et grunt hav.

Av lokalhistorisk interesse ligger det en bronsealder gravrøys på odden.

Kilde: Nashoug, Ole, Holme, Ann Christin Aimee Ella Ferrari, Knuz, Anette, Nystuen, Johan Petter. 2005. Mjøsområdets geologi ? Kunnskap og næring. Hedmark Geologiforening.

Turbeskrivelse

Odde ut i Mjøsa fire km sør for Brumunddal. Fra E6 gjennom Brumunddal tar du av til Strandvegen og følger denne til Langodden.

Kartlenke

Stikkord

Ringsakerkvartsitt, Vangsåsformasjonen