Geofunn: Lademoen kirke

by Connie Lium Selmo
[gallery columns="1" ids="1905"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Råkopp er altså betegnelsen som ble brukt om råhugget stein med konveks visflate i fasadene. Teknikken hadde klare nasjonalromantiske overtoner (det norske grunnfjellet speiles i bygningene) og var svært populær på begynnelsen av 1900-tallet.

I spesifikasjonene til arkitektkonkurransen ble det satt krav om bruk av ?gråstein? i fasaden. Men, i likhet med mange moderne bygg, var ambisjonene større enn budsjettet. Fundamentet var ikke så godt som det burde være, og heller ikke mureteknikken. Resultatet ble store fuktproblemer inne i kirken.

Den dominerende steintypen i bygningen ser ved første øyekast ut til å være kvartsitt, men ved nærmere ettersyn er den en finkornet, granittisk gneis. Nærmere bestemt fra bruddet Nordaasen nordvest for Lenvik i Agdenes, levert av Trondhjems Aktiestenbrudd. En annen bergart er brukt i finhugget tilstand rundt dører, vinduer og i gesimsene. Dette er en sandstein, og i noen blokker ser vi en umiskjennelig konglomeratisk sammensetning, det vil si småstein som er sementert sammen. Strukturene i steinen tilsier at det er en undersjøisk sandstein med litt leirinnhold, som ofte betegnes som ?gråvakkesandstein?. Vi ser videre masse brune prikker i den: dette er rust fra små krystaller av svovelkis spredt i bergarten. Alle disse trekkene sier oss at sandsteinen er i nær slekt med Hovin-sandsteinen, som vi ser i mange trondhjemske bygninger. Men aller mest likhet finner vi med sandsteinen som er brukt i Ilen kirke. Denne er i følge våre kilder fra Stjørdal. Så vi konkluderer med at bergarten kommer fra et hittil ikke-identifisert steinbrudd i Stjørdal, innenfor de samme geologiske formasjoner som Hovin-sandsteinen.

Turbeskrivelse

Fra Trondheim Sentralstasjon; kjør over Nidelv bru, deretter østover til rundkjøring, videre østover i rundkjøringen. Til venstre ved Sima Matsenter.

Kartlenke

Lenker

Lademoen kirke

Gneis

Stikkord

Råkopp, gneis, sandstein

Lenker

Lademoen kirke

Gneis

Stikkord

Råkopp, gneis, sandstein