Geofunn: Knaben gruver

[caption id="attachment_14974" align="alignnone" width="711"]«Finn fem feil.» Det er takket være ildsjelene i det nye Knaben-samfunnet at vi kan minnes «gammeltia» på denne måten. Legg merke til at HMS var et ukjent begrep. Gruvearbeideren mangler blant annet hjelm. En sixpence duger neppe hvis stein begynner å falle ned fra hengen. Foto: Halfdan Carstens «Finn fem feil.» Det er takket være ildsjelene i det nye Knaben-samfunnet at vi kan minnes «gammeltia» på denne måten. Legg merke til at HMS var et ukjent begrep. Gruvearbeideren mangler blant annet hjelm. En sixpence duger neppe hvis stein begynner å falle ned fra hengen.
Foto: Halfdan Carstens[/caption] [caption id="attachment_14979" align="alignnone" width="711"]Avgangen fra oppredningsverket er deponert i to innsjøer, Lille Knabetjern (nærmest) og Store Knabetjern. Lille Knabetjern er fullstendig dekket av sandmassene, og i tørt vær med mye vind kan sandflukt være sjenerende. På det dypeste er deponiet hele 25 meter dypt. Malmen inneholdt i snitt kun 0,2 prosent molybdensulfid (2 kg/tonn bergart). Det betyr at praktisk talt all steinen som ble produsert endte opp som avgang. I ettertid er forskjellen at volumet på avgangen er mye større enn volumet på malmen. Foto: Halfdan Carstens Avgangen fra oppredningsverket er deponert i to innsjøer, Lille Knabetjern (nærmest) og Store Knabetjern. Lille Knabetjern er fullstendig dekket av sandmassene, og i tørt vær med mye vind kan sandflukt være sjenerende. På det dypeste er deponiet hele 25 meter dypt. Malmen inneholdt i snitt kun 0,2 prosent molybdensulfid (2 kg/tonn bergart). Det betyr at praktisk talt all steinen som ble produsert endte opp som avgang. I ettertid er forskjellen at volumet på avgangen er mye større enn volumet på malmen.
Foto: Halfdan Carstens[/caption] [caption id="attachment_14973" align="alignnone" width="711"]Flotasjonsanlegget – med 8 celler i serie – stammer fra 1964 og ble brukt av Titania i Rogaland inntil Knaben Molybden overtok det vederlagsfritt i 2007. Kjemikaliebruken er minimal. Det brukes en «skummer» som minner om vindusspylervæske. Foto: Halfdan Carstens Flotasjonsanlegget – med 8 celler i serie – stammer fra 1964 og ble brukt av Titania i Rogaland inntil Knaben Molybden overtok det vederlagsfritt i 2007. Kjemikaliebruken er minimal. Det brukes en «skummer» som minner om vindusspylervæske.
Foto: Halfdan Carstens[/caption] [caption id="attachment_14976" align="alignnone" width="711"]Finknust masse blir matet inn i en hydraulisk styrt kulemølle, og ut kommer nedmalt masse blandet med vann (pulp) som går direkte til flotasjon. Møllen (1,8 x 3,6 m) ble kjøpt fra MINPRO i Trondheim og var helt ny da virksomheten startet. Foto: Halfdan Carstens Finknust masse blir matet inn i en hydraulisk styrt kulemølle, og ut kommer nedmalt masse blandet med vann (pulp) som går direkte til flotasjon. Møllen (1,8 x 3,6 m) ble kjøpt fra MINPRO i Trondheim og var helt ny da virksomheten startet.
Foto: Halfdan Carstens[/caption] [caption id="attachment_14971" align="alignnone" width="711"]Dagbruddet måler 50x300 meter og var i drift mellom 1918 og 1959. Det er også her Andreas Sigersvold har tatt ut malm for småskalaproduksjonen han startet i regi av Knaben Molybden i 2007. Foto: Halfdan Carstens Dagbruddet måler 50x300 meter og var i drift mellom 1918 og 1959. Det er også her Andreas Sigersvold har tatt ut malm for småskalaproduksjonen han startet i regi av Knaben Molybden i 2007.
Foto: Halfdan Carstens[/caption]

Geologisk forklaring av lokaliteten

I gruvene på Knaben ble det utvunnet Molybden, men gruven ble nedlagt i 1973. Siste arbeidsdag var 30. april 1973. Gruvene har hatt sin storhetstid når det har vært ufred i verden, siden molybdenen benyttes når man lager våpen. Under 2. verdenskrig var molybden svært viktig for rustningsindustrien. Tyskerne bygget store festningsanlegg rundt Knaben. I 1943 ble gruvene to ganger angrepet av allierte bombefly.På grunn av dette har Knaben en veldig spesiell historie. I dag er det Leirskole og Landhandel som er igjen. De gamle boligene til gruvearbeiderene er overtatt av turister, og plassen har blitt så populær at det bygges stadig nye hytter.

Turbeskrivelse

Følger du riksvei 465 nordover i Kvinesdal kommune - kommer du til det nedlagte gruvesamfunnet Knaben. Kartlenke  

Lenker

Et samfunn tuftet på molybden Knaben gruver Geoturisme

Stikkord

Gruvedrift, molybden