Geofunn: Kjelen

by Jon Arne Øverland
[gallery columns="1" ids="1894"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Kjelen ligger på det høyeste punktet på fjellet, på hjørnekanten over to skråninger ned mot vest og nord. Bergarten her er charnockitt, en granittisk bergart. Navnet Kjelen gir en presis beskrivelse av gropen. Gropen er innhul, den største omkretsen (48 x 41 cm) ligger dypere enn åpningen (omkrets 45 x 35 cm). Største dybde er 27 cm. Kjelen er oftest vannfylt, men i lengre perioder uten nedbør er den tørr. Overflaten inni er ru og bunnen er ofte fylt av ulikt biologisk materiale. I motsetning til resten av fjelltoppen vokser det lav rundt Kjelen. I skriftlige kilder blir Kjelen blir ofte omtalt som en jettegryte. På turkart for Farsund kommune er Kjelen merket av som geologisk severdighet, med kommentaren ?jettegryte?. En jettegryte krever kraftig vannstrøm og slipemiddel i form av stein. Det er ingen indikasjoner på at Kjelen er dannet av glasifluviale prosesser (vannstrøm under en isbre). En mer troverdig forklaring er at Kjelen er dannet ved forvitring av berggrunnen. På en bergflate hvor det tidvis står vann, kan forvitring danne uregelmessigheter eller små fordypninger, ofte fylt av grusaktige forvitringsrester. Interaksjon mellom flere faktorer gjør at noen få av disse ubetydelige fordypningene vokser til store groper. I fuktig kystklima med varierende temperatur vil vannfylte fordypninger utsettes for gjentatte fryse-tine-sykler, som gir mekanisk forvitring. Store forvitringsgroper opptrer ofte på topper, og ofte nær brattheng. Den kraftige vinden på slike steder fjerner løst materiale fra gropene og eksponerer ny overflate for videre forvitring. Biologisk aktivitet i og rundt gropene tilfører organiske syrer som sannsynligvis bidrar til øket kjemisk nedbrytningen av berget. Perioder med uttørking øker konsentrasjonen av oppløste stoffer i vannet, dette akselerer muligens også den kjemiske nedbrytning. Kjelen har en plassering i terrenget som kan forklare at det her er blitt dannet en stor forvitringsgrop. Forvitringen i Kjelen pågår i dag. Vi kjenner ikke tiden når Kjelen begynte å utvikle seg til en forvitringsgrop. Det kan ha vært etter siste istid. Dannelsen av Kjelen kan også muligens startet tidligere, i en interstadial (mild periode) under siste istid. Hvis Kjelen er blitt bevart gjennom siste istid vil det være en indikasjon på at det her har vært et lite eroderende isdekke.

Turbeskrivelse

Følg vei til Listeid. Avkjørsel mot sør mellom Sigersvoll og Indre Pollen. Bratt grusvei ca. 500 m til Knutstad. Her er parkeringsplass. Fortsett til fots ca. 200 m på bomvei som går til Salen og Frøysti. Ta til høyre gjennom en liten grind, følg sti / tråkk oppover til Kjelen ca 500 m.

Lenker

Les mer om Kjelen her.

Stikkord

Forvitring forvitringsgrop endestav