Geofunn: Kaldvelladalen

by Håkon Rueslåtten
[gallery columns="1" ids="1654,1897"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Kaldvelladalen i Sør-Trøndelag ? bare tre mil sør for Trondheim ? er en kvartærgeologisk perle og en av de flotteste kvartærgeologiske lokalitetene i Trøndelag.

I østenden av dalen, som vender mot Selbusjøen og Klæbu, ligger en høy morenerygg. Den består hovedsakelig av smeltevannsgrus som ble avsatt i en liten ?smeltevannsdam? mellom bretungen fra det øst-vest gående Selbubassenget og bretungen fra den nord-sør gående Gauldalsbreen, anslagsvis 10-11 000 år før nåtid.

 Grusryggen ble bygget opp til ca. 220 m over havet, og dette er mer enn 40 m over daværende havnivå på 175 m ("marin grense").

Bretungen ned gjennom Gauldalen smeltet først bort, hvorpå "Gauldalsfjorden" trengte inn i dalen. Smeltevannet fra Selbubassenget bygde da opp et stort delta ved Fremo ytterst i Kaldvelladalen der denne møter Gauldalen. Toppen av deltaet utgjør en flate som ligger 175 m o.h. og viser havnivået på det tidspunktet.

Mellom deltaet og moreneryggen innerst i dalen bygde smeltevannselvene opp en sandurslette med en hel rekke dødisgroper. De ble dannet ved at rester av bretungen fra Gauldalsbreen ble begravd i grusen. Da isbrerestene og isklumpene senere smeltet, dannet det seg forsenkninger der de hadde ligget. Den største dødisgropa er Langvatnet, et tjern uten utløp, og hvor bunnen er tettet av slam. Når vannstanden stiger, drenerer derfor vannet ut gjennom grusen langs sidene og mater det store grunnvannsmagasinet i dalen.

Grunnvannsbrønner er installert ved Langvatnet og forsyner både befolkningen i Kaldvelladalen og Klæbu kommune med vann av god kvalitet. Ved Fremo er det uttak av sand og grus (Fremo Grus AS). Også moreneryggen innerst i dalen blir benyttet som grusressurs.

Nidelva har sitt utspring i Selbusjøen, og moreneryggen innerst i Kaldvelladalen hindret sannsynligvis dreneringen ut i Gaula ved Ler. Nidelva fant seg derfor i stedet et løp gjennom sprø, ordoviciske skifre og dannet Trongfossen før den fortsatte videre ned mot Trondheimsfjorden. Elven følger den samme strekningen i dag. I Trongfossen finner vi store jettegryter som forteller om de store kreftene som virket den gang.

Utløpet av Nidelva ? Nidarosen ? med sine storslåtte elveslynger ("skipakroker") var et godt sted for vikingene å legge skipene sine, og gå i land, og slik ble Nidaros/Trondheim til.

Med andre ord: De kvartærgeologiske prosessene i Kaldvelladalen førte til at Nidelva ble dannet, og dermed også Trondheim.

Turbeskrivelse

Med utgangspunkt i Trondheim kommer du til Ler ved å kjøre langs E6. Ca. 30 km sør for sentrum følger du Fv 212 i mot øst. Da kommer du først til deltaet ved Fremo, og ca. tolv km inn i dalen vil du treffe på morenen. Trongfossen ligger i retning Selbusjøen der Fv 212 treffer på Rv 704.

Kartlenke

Stikkord

Morene, delta, dødisgroper, isbre