Geofunn: Jøssingfjord

by Magma Geopark
[gallery columns="1" ids="1900,1936"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Jøssingfjord representerer et landskap og en geologi du ikke finner maken til andre steder i Europa. Det golde anortositt landskapet og den dramatiske dalen og fjorden utgjør et vitnesbyrd på isens herjinger her. Bergarten består her av en feltspatrik størkningsbergart som i tidligere tider ble kalt for "Labradorsten", men som i dag betegnes "Anortositt". Geologen Carl Fredrik Kolderup satte ord på landskapets overveldende inntrykk allerede i 1897: "Det er disse labradorstene, som med sine bare kupper, hvorpaa der ikke findes det spor av vegetation, i al sin uhygge virker saa imponerende paa den forbireisende og efterlader hos ham et indtryk af øde og goldhed, som sent glemmes".

Anortositt er en meget sjelden bergart, og rundt Jøssingfjord finner du det største anortosittfeltet i Europa med 8 store magmakammere. Området er så spesielt at det er tatt opp som en av geoparkene i det ?Globale Geoparks Network?, under navnet Magma Geopark.

Turbeskrivelse

Fra Egersund følger du riksvei 44, Sokndalsveien, i 34 km. Følge skilt til Helleren.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen: Jøssingfjord

Stikkord

Anortositt, istid

Lenker

Geoportalen: Jøssingfjord

Stikkord

Anortositt, istid