Geofunn: Ilen kirke

by Connie Lium Selmo
[gallery columns="1" ids="1938,1944"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Etter mye om og men ble en mer nøktern versjon av Sissenéres originalversjon godkjent i 1897 og byggingen startet. For å spare penger, lot Sissenére hovedmengden av fasadesteinen være i en enkel hugget form som gjerne kalles ?tuktet?.

Finhugging ble kun benyttet rundt vinduer og i gesimser. Steinen skal i henhold til kilder komme fra Stjørdal. Det er en sandstein, dels konglomeratisk, som viser store likheter med hovinsandsteinen. Den kommer nok fra de samme geologiske formasjoner som finnes både i Stjørdal og Hovin. Vi har sett samme stein i Lademoen kirke.

En typisk ?signatur? er det høye innholdet av svovelkis, som lett ruster og etterlater seg brune flekker og tidvis en brun hinne på steinen. Rundt hovedinngangen ser vi en helt annen bergart, nemlig kleberstein. Denne varianten er så brun og stygg at vi mistenker den for å komme fra Grytdal i Gauldalen. Her ligger nemlig et steinbrudd som ble drevet en tid av Domkirkens Restaureringsarbeider.

Klebersteinen innholder mye av jernsulfid-mineralet magnetkis, som forvitrer og ruster enda lettere enn svovelkis. Dette fører til mange problemer med denne klebersteinstypen.

Turbeskrivelse

Fra Trondheim Sentralstasjon; over brua, deretter til høyre på Olav Tryggvasons gate. Følg rett fram, til veien møter Kongens gate. Ta til høyre her, og kirka ligger til venstre like etter dette krysset.

Kartlenke

Lenker

Ilen kirke

Kleberstein

Stikkord

Sandstein, kleberstein

Lenker

Ilen kirke

Kleberstein

Stikkord

Sandstein, kleberstein