Geofunn: Hovedbrannstasjonen

by Connie Lium Selmo
[gallery columns="1" ids="1983"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Modernismen er ikke kjent for fargeglade steintyper. Hvis det ble benyttet stein, var det gjerne som plater i kombinasjon med betong og andre materialer, og arkitektene hadde tydeligvis en forkjærlighet for sorte, hvite og grålige bergarter.

I Hovedbrannstasjonen er stein brukt i sokkelpartiet og rundt vinduer og dører, mens resten av fasaden er betongplater. Bergarten som er brukt er en gneis fra Østfold, som karakteriseres av et sterkt mønstret ?marmorert? utseende.

Gneisen er av en undertype som kalles migmatitt, det vil si at bergarten har vært nede på så stort dyp i jordskorpa at den har begynt å smelte, og vi får et nettverk av lyse årer på en mørkere bakgrunn. 

Opprinnelig (før den ble til gneis) er bergarten trolig av vulkansk opprinnelse, dannet i vulkanutbrudd for rundt en og en halv milliard år siden. Vi vet ikke eksakt hvilket brudd denne er fra, men det er ikke usannsynlig at den kommer fra Hvaler-traktene.

Turbeskrivelse

Fra Trondheim Sentralstasjon, ta Søndre gate helt til du møter Kongens gate i et T - kryss. Brannstasjonen er da på venstre hånd like før/i krysset.

Kartlenke

Lenker

Gneis

Migmatitt

Stikkord

Gneis, migmatitt

Lenker

Gneis

Migmatitt

Stikkord

Gneis, migmatitt