Geofunn: Gammelgruva

[gallery columns="1" ids="1999"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Gammelgruva er blitt kalt "Arbeidets og Slitets Katedral". Et mer ærbødig navn på de gamle bergmenns arbeidsplass fra midten av 1600- tallet og et par hundre år framover er vanskelig å finne. Her hadde bergmannen en daglig kamp mot den harde malmen for å holde liv i seg og familien. Malmen ble tatt ut ved såkalt fyrsetting. Store bål ble fyrt opp mot bergveggen slik at berget sprakk. Da bålet sloknet og røyken var luftet ut, gikk bergmannen løs med hakke og brøt løs steiner der berget hadde sprukket. Deretter ble malmen båret opp og ut, mens ved ble båret inn og ned. Sakte men sikkert ble gruva større. Det største rommet du som turist kommer inn i heter Fagerlisalen. Den har en grunnflate på 1.300 kvadratmeter og en takhøyde på 15 meter. Her får du virkelig følelsen av å være i en katedral. Som konsertsal er Fagerlisalen helt unik, med en sjelden fin akustikk. En rekke kjente artister fra inn- og utland har holdt konsert her. Fagerlisalen har også vært arena for teateroppsetninger. Lokalsamfunnet Løkken Verk er bygd opp rundt over 300 år med gruvedrift. Malmen i Løkkenfeltet ble funnet i 1652 og gruvene satt i drift i 1654. Senere viste det seg at dette var en av verdens største forekomster av kobberholdig svovelkis. l de første 250 årene var kobberet hovedproduktet, deretter kom en periode hvor man tok ut både kobber og svovel. De siste driftsårene var kobber, sink og sølv salgsproduktene fra gruvene på Løkken. Gruva ble nedlagt 10. juli 1987, etter 333 år med drift. Det var først på 1900-tallet at gruvedrift i industriell målestokk tok til for fullt. Arkitekten Christian Thams startet Orkla Grube-Aktiebolag, og satte igang en av de største industriutbyggingene i Norge på den tiden. Produksjonslokaler, kraftverk, kontorer, forretninger og boliger måtte til i et moderne industrisamfunn, ja til og med egen jernbane sørget Thams for å bygge. Etter kort tid ga imidlertid Thams seg og reiste til utlandet, men det han satte igang vokste til å bli en av landets mest solide bedrifter, og er forløperen til dagens Orkla-konsern (Kilde: Orkla Industrimuseum).

Turbeskrivelse

Løkken Verk ligger 70 km sørvest for Trondheim. På vei fra Trondheim tar man av på Klett og kjører mot Orkanger langs E39. Fra Fannrem følger man RV65 til Svorkmo og tar av på RV700. Kartlenke

Lenker

Orkla Industrimuseum