Geofunn: Froan

[gallery columns="1" ids="2007,1634"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Froan har det største sammenhengende havområdet som er fredet som naturreservat i Norge. Froan naturreservat og landskapsvernområde omfatter et naturreservat på 400 km² fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst og et 80 km² område sørøst for naturreservatet fredet som landskapsvernområde. Mesteparten av verneområdet er i sjøen, med strandsoner, holmer og skjær. Berggrunnen består hovedsakelig av granittiske bergarter. De er harde og gir skrint jordsmonn. Floraen er nokså fattig og er dominert av strandplanter, lyngheiplanter og gress.

Froan er et fugleparadis med et lavt antall (rundt 50) hekkende arter, men med et enormt antall av hver art.

Strandflatelandskap finnes også langs Svalbard og Grønland, men er ellers sjeldne på verdensbasis. I likhet med fjordene finnes strandflaten bare i områder som har vært utsatt for kraftig nedising. Nedisingen alene er imidlertid ikke nok til å forklare hvordan strandflaten ble til.

Området har Ramsarstatus.

Turbeskrivelse

Båt fra Sistranda på Frøya (et par ganger i uka, noe oftere i sommerhalvåret)

Kartlenke

Lenker

Geoportalen: Froan

Stikkord

Strandflate, granitt

Lenker

Geoportalen: Froan

Stikkord

Strandflate, granitt


 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.no200x150_spylerennegullvika