Geofunn: Esmarkmorenen

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="2018,1642,1685"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Oppdagelsen av Istider er sannsynligvis den betydeligste vitenskapelige oppdagelse gjort med Norges geologi som utgangspunkt, skriver professor Geir Hestmark i sin begrunnelse for å foreslå både Esmakrmorenen og Otto Tanks morene som Geologisk nasjonalarv.

Professor Jens Esmark mente at breene i Norge måtte ha hatt en større utbredelse enn de hadde tidlig på 1800-tallet, og at isen måtte ha vært minst én kilometer tykk. Et særlig vektig bevis fant han ved Vassryggmorenen i Lysefjorden («Esmarkmorenen»), hvor det ble klart for ham «at de norske fjelde have været innehyllede i is lige ned til havet, og at som følge deraf havet selv maa have været et ishav».

Turbeskrivelse

Ferge fra Stavanger til Tau, og buss fra Tau til Forsand. Her er det en merket sti på ca. 1 km frem til Esmarkmorenen som demmer opp Haukalivatn.

Lenker

Lenke til pdf som omtaler funnet

Stikkord

Istid, morene

Lenker

Lenke til pdf som omtaler funnet

Stikkord

Istid, morene