Geofunn: Brufjellhålene

[gallery columns="1" ids="1986,1764"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Ved slutten av den siste istiden ble enorme vannmengder frigitt og vannstanden i havet økte relativt raskt, med flere 10-talls meter. Landet var blitt trykket ned av isen, som hadde ligget kilometertykk over Skandinavia. Siste istid startet for ca 120.000 år siden og varte til klimaet forandret seg for ca 11.700 år siden. Etter istiden får vi en periode som kalles for Tapes (Tapestransgresjonen), hvor land og hav steg like raskt. Tapes varte i ca 3-4000 år.

Grottene under Brufjell er blitt dannet i Tapesperioden og siden har kysten og landet hevet seg med ca 20 meter og stiger fortsatt. Brufjellhålene er noe av det mest synlige bevis på klimaendring, istid, landhevning og havstigning vi har. Havet og hålene har så i mange år vært adskilt, men i dag stiger havet raskere enn landet og er nok tilbake for og fortsetter sin grottevirksomhet en vakker dag.

Turbeskrivelse

Kommer du vestfra via Egersund følger du riksvei 44 ca. 46 km til Åna-Sira. Ca 600 meter etter at du har passert Åna-Sira brua tar du av til Roligheten. Kommer du fra Flekkefjord følger du riksvei 44 vestover ca. 17 km og tar av til Roligheten rett før Åna-Sira.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen, nasjonalarv

Stikkord

Istid, grotte

Lenker

Geoportalen, nasjonalarv

Stikkord

Istid, grotte