Geofunn: Austdalen

by Magma Geopark
[gallery columns="1" ids="1952"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Bergarten som Austdalen har blitt gravd ut i av isbreer er gneiser som er dannet dypt under jordens overflate for mer enn 1000 millioner år siden. På dette tidspunktet var sørlige Norge en del av en stor fjellkjede liknende Himalaya som man kan se i dag. Fjellene kan ha vært opp til 10 km høye. Denne fjellkjeden har for lengst erodert bort, og bergartene man kan se i dag er røttene av denne forhistoriske fjellkjeden. Bergartene som ligger i røttene av store fjellkjeder kan bli så varme at de begynner og smelte. Da dette smeltet igjen krystalliserte ble granitter dannet. Disse granittene var fremdeles varme nok til at de oppførte seg plastisk, og gjennom videre fjelldannelse ble de deformerte til så å danne gneiser ? eller det en kaller granittiske gneiser. Strukturen til gneisene i Austdalen heller ned 20-40° til nordøst og er lett å se i fjellveggene til nord.

De gress-dekte bakkene er der moreneavsetninger ble etterlatt da isen smeltet bort etter den siste istiden. Store, runde kampsteiner som stikker opp gjennom overflaten er glasiale flyttblokker som ble transportert til Austdalen av isbreer. Noen av de lavere dalsidene er dekket med kantete steinblokker. Dette er urer etter steinras.

En tid etter at de gneisiske bergartene var dannet i dette området ble de lokalt påvirket av forkastninger og oppsprekking. Dette hendte mens bergartene enda var dypt under overflaten. Varmt vann under trykk som strømmed gjennom og løste opp noen av elementene i bergarten. Disse elementene ble avsatt andre steder, typisk i eller rundt bruddsoner. Disse hydrotermale løsningene dannet det som i senere tid ble økonomiske malmavsetninger av wolfram og molybden i Ørsdalen, omtrent 2 km sør for Austdalen. I Austdalen ble det avsatt store mengder av kvarts som lokalt forekommer som kvartskrystaller.

Den østlige enden av Laugarvatnet i Austdalen er helt annerledes enn den vestlige enden. I vest er vannet oppdemmet av solid fjell, mens i øst er vannet demmet opp av imponerende moreneavsetninger. Denne morenen i dalen er bare en liten del av en omfattende morene, som er kalt Ra-morenen, og som kan følges hele veien gjennom sør-Norge fra nordøst i Stavanger til bortenfor Oslofjorden. Ra-morenen danner en tydelig detalj i Gea Norvegica Geopark, og gir en naturlig kobling til Magma Geopark. Denne morenen er en såkalt endemorene som utviklet seg ved isfronten under den siste store istiden i Norge (kalt yngre Dryas istid) for omtrent 10.000 år siden.

Før Ra-morenen ble dannet, var det nok ingen innsjø i Austdalen. Den vestlige delen av det som er Laugarvatnet i dag var et vannskille hvor drenering fant sted mot vest i Austdalen og mot øst ned mot Brattebø. Laugarvatnet ble utviklet da den østlige vannkanalen ble blokkert av Ra-morenen og isen bak det. Den østlige vannkanalen som drenerer innsjøen har blitt erodert ned gjennom selve morenen.

Turbeskrivelse

Ved Vikeså i Bjerkreim kommune tar en av til Ørsdalen. Følg skilter til Ørsdalen. Da en ankommer Ørsdalen følger en skilter videre til Bjordal. Selve turen er ca. 10 km, eller 5 timer lang. Dette er foruten turen tilbake igjennom Ørsdalen, som en kan gjøre på sykkel eller i bil.

Lenker

http://www.magmageopark.com/pdf/austdalen%20skilt.pdf

Stikkord

Magma Geopark, Ra-morenen, Austdalen, Ørsdalen, Bjordal, Gneis

Lenker

http://www.magmageopark.com/pdf/austdalen%20skilt.pdf

Stikkord

Magma Geopark, Ra-morenen, Austdalen, Ørsdalen, Bjordal, Gneis