Trollets puslespill

by Helge Løseth
[caption id="attachment_13185" align="alignnone" width="1304"]Flyfoto som viser utbredelsen av ”Trollets puslespill”. Flyfoto som viser utbredelsen av ”Trollets puslespill”.[/caption] [caption id="attachment_13184" align="alignnone" width="3072"]Her er bitene i ”Trollets puslespill” nydelig lagt på plass av Vassdalstrollet. Her er bitene i ”Trollets puslespill” nydelig lagt på plass av Vassdalstrollet.[/caption] [caption id="attachment_13186" align="alignnone" width="3072"]Alle bitene i ”Trollets puslespill” passer ikke helt her. I forgrunnen vises det grønne skiferlaget som går under den oppsprukne granittiske gneisen. Hvis steinene sitte godt fast, noe jeg ikke vet, kan dette være et artig sted å klyve. Noen av blokkene er store som hus. Alle bitene i ”Trollets puslespill” passer ikke helt her. I forgrunnen vises det grønne skiferlaget som går under den oppsprukne granittiske gneisen. Hvis steinene sitte godt fast, noe jeg ikke vet, kan dette være et artig sted å klyve. Noen av blokkene er store som hus.[/caption]
Nedenfor toppen av Småtindan, som består av prekambrisk granittisk gneis, ligger et ca 50 000 m2 avgrenset område (520 m til 640 m over havet) som ved første øyekast ser det ut som en steinrøys med steiner store som hus. Nærmere studie viser storskala oppsprukket berg. Lokalt er sprekkene mellom blokkene jevnstor. Lagning, lineasjon og kvartsårer, som er mønsteret, viser at steinblokkene er puslet rett sammen. For dem som vet at troll finnes er forklaringen enkel: I en kjedelig stund har Vassdalstrollet knust fjellet, tatt ut blokkene og satt dem sammen igjen, nesten perfekt. Sprekkene er enkelte steder opp til 5 til 10 m dyp. Noen av hulene og sprekkene her kan sikkert være artige klatremål for både liten og stor. Forutsetningen er at man må kunne vurdere om det er sikkert å klatre her.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Småtindan, hvor Trollets puslespill ligger, består av prekambrisk granittisk gneis som i følge geolog David Speedyman er ca 1700 millioner år gammel. Hans geologisk kart er å finne i ”Årbok for Steigen 1990” og i en vitenskapelig artikkel. Den granittisk gneisen på lokaliteten består hovedsakelig av rosa kalifeltspatt, glassaktig kvarts og svart biotitt. Jeg har tvilt meg fram til en forklaring på hvordan dette naturfenomenet er dannet. I denne nordlige delen av Nordland fylke er fjellspenningene i følge Professor Myrvang på NTNU de kraftigste vi har i Norge. Dette gjør at det er farlig å drive tuneller (sprakefjell) og i kalksteinsbruddene til Fauskemarmoren må det bores hull før man sager med diamantwire, hvis ikke klemmer fjellet wiren fast. Alle som har kjørt E6 fra Fauske til Narvik har oppservert de glattskurte flågene. Vårt nasjonalfjell Stetind har også slike flåg og noen av de flotteste er under Kråkmotinden. De dannes ved at det øverste laget av fjellet sprekker opp parallelt med overflaten og dermed blir de sterke bergspenningen utløst. På fagspråket kalles dette eksfoliasjon. Slike sprekker løper parallelt med overflaten og er tydelige i vegskjæringer over hele Hammarøy. Derfor antar jeg at bergspenningen i Småtindanen også er store. Under Trollets puslespill ligger et grønt skiferlag.  Det kommer til overflaten langs sørvestsiden og fortsetter på skrå under det oppsprukne fjellet slik at en relativt tynne sonen med granittiske gneis ligger oppå skiferen. Jeg antar at gneisen ikke sitter helt fast i skiferlaget men at grenseflaten virker som et glilag. De sterke bergspenningene inne i gneisen dermed sprenge seg selv til Trollets puslespill. Hvis dette er rett vil dybden til sprekken i puslespillet være begrenset av dypet til det underliggende skiferlaget. Fenomenet ligner litt på forstørret variasjon av blokkhav som er frostrelatert oppsprekking. Etter det jeg vet er dette første beskrivelsen av denne lokaliteten.

Turbeskrivelse

Ta av fra E6 ved Tømmerneset i Hammarøy kommune og kjør ca fire mil på vei 835 til Skjelvareidkrysset. Fortsett sørover mot Leinesfjord i 5,2 km og ta til høyre opp en smal vei merket med skihytte. Følger veien i 2,1 km til parkeringsplass. Fra parkeringsplassen følges driftsvegen forbi en bom oppover mot fjernsynsmasten. Turen fra parkeringsplassen til målet er 2,9 km lang og har ca 400 meter stigning. På ca 520 moh går vegen til venstre mens en sti går rett oppover. Da ligger Trollets puslespill til høyre for stien. Etter besøket på lokaliteten anbefaler jeg å fortsette turen videre oppover veien til toppen av fjernsynmasten på Småtidane hvor det er en fantastisk utsikt over hele Lofoten og helt ut til fuglefjellene utenfor Røst i 1350 km unna.

Lenker

http://aps.ngu.no/pls/oradb/!minres_dsp_deposit.link_object?p_sprakobjid=N0000009254