Strandforskyvning på Bømyra

by Helge Løseth
[gallery columns="1" ids="1854"]
De indre deler av den 3km brede Bømyra, som er en del av strandflaten rundt Engeløya er ikke dyrket opp. Etter siste istid har havet trukket seg tilbake og landet her steget ca 60m. Rester etter gamle strandlinjer og strandvoller kan sees på den indre delen av Bømyra. Småvannene på Bømyra ligger langstrakt mellom gamle strandvoller.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Etter siste istid trakk havet seg tilbake fordi landet steg mer enn den globale havnivåøkingen. Mens havstigningen skyldtes ekstra vann fra issmelting skyldtes landhevingen at vekten av iskappen ble borte. Fordi jordskorpen flyter oppå en seig masse går denne stigningen sakte. En båt som flyter i en utrolig seig sirup og som blir losset kan være et bilde på dette. Like etter lossingen starter båten å stige, først relativt fort og så saktere og saktere. På samme måte steg Engeløya etter siste istid, først raskt så saktere. Da landet steg flyttet stranden seg sakte utover og strandflaten rund øya ble stadig bredere. Denne landvinningen eller regresjonen som det heter på fagspråket, gikk gradvis. Hele tiden har det vært strender rundt øya som gradvis har flyttet seg utover. I bakkant av dagens strender finnes ofte stormvoller som ligger langstrakt langs stranden. Når havet trakk seg stegvis tilbake ble disse strandvollene bevart. I dag kan slike strandvoller ses som langstrakte høyder i myra. Små myrvatn ligger langstrakt på linje mellom disse strandvollene. Fra toppen av Trohornet kan langstrakte gamle strandvoller beskues fra roten av fjellet og utover til der jorden er dyrket. Prøv å følge en av disse gamle strandlinjene med øynene og se for deg at alt utenfor var hav! Bøsanden og innenforliggende strandvoller viser dagens kystline. Former på denne er stort sett helt likt de gamle strandlinjene. Tidlig i perioden etter istiden var det lite skjell og skalldyr i havet og derfor finnes skjellsand bare i den ytre del av strandflaten.

Turbeskrivelse

Ta av fra E6 ved Tømmerneset og kjør ca fire mil til Skjelvareidkrysset. Ta av til høyre mot Engeløya. I krysset etter broen kjører du 3,5 km mot venstre mot Steigen kirke. Her kommer du til skilt til Engeløystua. Parker her og gå tilbake over broen. Der er det merket til Trohornet. Hel den 4,5 km lange stien opp til den 645m høye toppen er merket med røde T-er. Fra Trohornet er det en nydelig utsikt over Bø, Vestfjorden og Lofotøyene. De fleste tar nok turen opp hit av den grunn.

Kartlenke


 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noAlle bitene i ”Trollets puslespill” passer ikke helt her. I forgrunnen vises det grønne skiferlaget som går under den oppsprukne granittiske gneisen. Hvis steinene sitte godt fast, noe jeg ikke vet, kan dette være et artig sted å klyve. Noen av blokkene er store som hus.