Solberga kalkbrot

by Halfdan Carstens
[gallery ids="19906,19907,19908"]
«Oil seep» Siljanringen er med en diameter på 65 km kjent som Europas største impaktkrater. Det ble dannet da en meteoritt slo ned for 277 millioner år siden, i sen devon. Berggrunnen i Siljanringen består av grunnfjell (prekambrisk alder) og sedimentære bergarter fra ordovicium og silur. De siste har blitt bevart fordi det oppstod en forsenkning da krateret ble dannet. De ordoviciske kalksteinene (Bodakalksteinen) er en ressurs som har blitt benyttet gjennom lang tid.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Solberga kalkbrot ble drevet mellom 1937 og 1963. I nordenden av bruddet ble det på 1960-tallet boret to brønner for å undersøke kalksteinsforekomstene mot dypet. I dag pipler det olje opp av dem. Oljen ble sannsynligvis dannet som et resultat av meteorittnedslaget. Den intense varmen bråmodnet kildebergarten.

Turbeskrivelse

Mellom Mora og Falun ligger Rättvik. Kjør nordover i retning Boda. Like før byen står det skilt og viser mot Solberga kalkbrott. Fra veiskillet er det 500 meter frem til der veien inn til bruddet begynner. Et skilt viser at du er på rett sted. Derfra er det kort vei å gå inn til bruddet. De to borehullene med olje ligger i nordenden og er lette å finne.
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.noPrekambrisk Dalasandstein pynter inngangspartiet til Zornmuseet. Foto: Halfdan Carstens