Lekas røde indre

by Anna Josefina Bergengren
711x474_Leka_røde indre
Prosjekt Trollfjell Geopark arbeider for å etablere en geopark i kommunene Vevelstad, Brønnøy, Vega, Sømna og Bindal på Sør-Helgeland, samt Leka i Nord-Trøndelag. Høsten 2013 jobbet jeg med en førstegangs kartlegging av geotoper innenfor området. En geotop er en geologisk lokalitet eller et område med en spesiell geologisk forekomst. Geotopene skal være grunnlaget for opplevelser i geoparken. Jeg har kartlagt 115 geotoper så langt, og arbeidet fortsetter sommeren 2014. En av geotopene som gjorde størst inntrykk på meg var et sted med lysende, røde bergarter i Leka kommune.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Øya Leka ble i 2010 kåret til Norges geologiske nasjonalmonument, og dette er det eneste stedet her i landet hvor vi kan oppleve et tverrsnitt av jordskorpen, fra havbunn inn til mantelen – en reise til Jordas indre (GEO 06/2010; «En reise til Jordas indre»). Denne sekvensen kalles for et ofiolittkompleks, og er gammel havbunnskorpe som ble skjøvet opp på land da de to kontinentene Laurentia (i dag Nord-Amerika) og Baltika (i dag Nord-Europa) kolliderte for ca. 400 millioner år siden. Bergartene, som en gang var havbunnskorpe, blir sterkt rødgule når de forvitrer, og Leka er i dag kjent for sine røde og gule fjell. Den utvalgte lokaliteten ligger litt gjemt i fjellet vest for den berømte MOHO-lokaliteten, og vi kaller den for Lekas røde indre. Vi står i en dalgang omgitt av fargerike fjell og en fantastisk utsikt over Helgelandskysten med Torghatten og Vega i horisonten. Dette er sterk visuell opplevelse, uansett om man er geolog eller ikke. Fjellet er stripet og lagdelt i ulike farger: i svart (bergarten wehrlitt), rødt (bergarten harzburgitt) og gult (bergarten dunitt). Lagdelingen i fjellet oppstod da magma i flere omganger trengte inn i magmakammeret langt nede i havbunnskorpen, og hver gang krystalliserte til ulike bergarter. Opp til MOHO-lokaliteten (hvor vi kan stå på grensen mellom jordskorpen og mantelen) er det merket en turløype, men den siste biten opp til Lekas røde indre er ikke merket. Dette er noe vi i geoparken vil tilrettelegge i framtiden. Inntil det skjer, er lokaliteten tilgengelig ved å gå etter koordinater, eller med guide. Prosjekt Trollfjell Geopark er i første omgang ett turistprosjekt, som er ment å bidra til økt verdiskaping og attraktivitet for regionen ved å ta i bruk den unike geologien på en ny og spennende måte. Vi jobber nå med å skrive en søknad for å bli medlem i det internasjonale geopark-nettverket under UNESCO-paraplyen. Med en slik godkjenning håper vi å styrke den lokale identiteten og ivareta området og den unike geologien i generasjoner.

Turbeskrivelse

Følg merket turløype opp til MOHO-lokaliteten. Derifra, gå cirka 100 meter mot vest, til angitte koordinater. For guidede turer til Lekas røde indre, ta kontakt med turoperatøren Leka Opplevelser.