Geofunn: Vegaøyan

[gallery columns="1" ids="1934"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

I 2004 ble Vegaøyan skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv som det første norske kulturlandskapsområdet. UNESCOs liste over verdensarven, World Heritage List, inneholder områder eller objekter som er av uerstattelig kultur- eller naturverdi i en global sammenheng.

Berggrunnen i Vegaøyan utgjør den vestlige delen av den kaledonske fjellkjeden som strekker seg fra Sør-Norge til Barentshavet i nord. Fjellkjeden ble dannet 400 millioner år tilbake i tid da den Baltiske (Norge) og Laurentsiske platen (Nord-Amerika/Grønland) ble presset mot hverandre. Bergartene i Vega er rester av det Nord-Amerikanske kontinentet som ble hengende igjen på den baltiske platen etter at kontinentene drev fra hverandre igjen for 250 mill. år siden.

Nordlige deler av området består av metamorfe sedimentære bergarter inkludert marmor, kalkholdig skifer, glimmerskifer og kalkkonglomerat. Sørlige deler av området består av homogen og gråfarget granitt (ordovisiks alder, 475 millioner år). Noen bergarter som ikke smeltet fullstendig fremstår som mørke flekker ujevnt fordelt i granitten. Den varierte berggrunnen gjør Vegaøyan til et nøkkelområde for forståelse av kaledonsk geologi (Kilde: Vega kommune).

Turbeskrivelse

Vega dekker et 1037 km2 område langs Helgelandskysten, i Nordland fylke. 

Kartlenke

Lenker

Verdensarv Vegaøyan

Vega kommune

Visit Vega

GEO365

Stikkord

Øygruppe, metamorfe bergarter

Lenker

Verdensarv Vegaøyan

Vega kommune

Visit Vega

GEO365

Stikkord

Øygruppe, metamorfe bergarter