Geofunn: Trollfjorden og Raftsundet

by Ragnhild Sandøy
[gallery columns="1" ids="2008,1635"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Trollfjorden er et tre km langt øksehugg i Raftsundets vestre tinderekke. Munningen er bare ca. 70 m bred, med en loddrett naken fjellvegg på nordsida, Trollfjordfjellet. Inne i botnen vider fjorden seg ut. Sør om munningen ligger de berømte Braksettindan og lenger inn Trolltindan. I vest ligger Higrafstinden, 1.152 moh.

Raftsundet og Trollfjorden er en merkevare for Norge. Hurtigruta har markedsført seg med bilder fra området hvert eneste år siden opprettelsen i 1871. Oppmudringa av Risøyrenna i 1922 gjorde Hurtigruteleia gjennom Raftsundet til en suksess. Fjorden er et besøksmål for turistskip og hurtigruta, og besøkes hvert år av ca 200.000 båtturister. Raftsundet, Trollfjorden og Møysalen er Vesterålens og Lofotens mest populære turmål.

Lofoten og Vesterålen er et øy- og fjellrike som strekker seg fra Andøya i nord til Værøy og Røst i sørvest. Fjellene er gamle, ca. 3,5 milliarder år, og bergartene er blant verdens eldste. Slik de framstår i dag er de forma av isen, som gjennom flere istider har dekt området. Siste istid slutta her for ca. 20 000 år siden. Øyriket lå da i ytterkanten av det store isskjoldet som dekte Skandinavia. Mindre breer grov ut de djupe dalene og lot kvasse tinder stå igjen. Dalene ble etter hvert fylt opp av flere vatn, såkalte botnvatn og av løsmasser i form av morener.

Turbeskrivelse

Med båt via Raftsundet fra Hanøyvitjet i nord eller fra Digermulen i sør.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen: Trollfjorden og Raftsundet

Botn

Stikkord

Botn, morene

Lenker

Geoportalen: Trollfjorden og Raftsundet

Botn

Stikkord

Botn, morene