Geofunn: Sandfjorden i Berlevåg

by William Helland-Hansen
[gallery columns="1" ids="1681,1777,1730,1820"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Strandryggene, som består av godt rundet klastmateriale fra noen centimeter opp til over halvmeteren, er svært godt bevarte stormvoller og strekker seg i alder fra ca. 15 000 år tilbake for de øverste ryggene (67 m o.h.) til 10 000 år (20 m o.h.) for de nederste. Dvs. at det i gjennomsnitt er et 200 års tidsspenn mellom ryggene. Her snakker vi altså om hundreårsstormer ? og vel så det. Kun de største overlevde ? de mindre stormvollene ble nok vasket ut av de største stormene.

Det er to markerte felt med strandrygger, og disse er adskilt av en erosjonskant dannet ved stillstand og svak havnivåhevning i Yngre Dryas (12 500 år siden).

Strandryggene i Sandfjorden er, som tilsvarende rygger langs store deler av kysten av Varangerhalvøya, dannet ved landhevning og havnivåfall forårsaket av isostatisk oppløftning. Dette er et skoleeksempel på regresjon forårsaket av fall i havnivå, såkalt tvungen regresjon. Der grus- og steinryggene slutter overtar sand i nedre del av dalen (20 m. oh og videre nedover). Det spesielle i denne dalen er ikke bare at ryggene er bemerkelsesverdig godt bevart, men hele dalen, fra øverste strandrygg ned til dagens sandstrand viser eksempler på både fossile og aktive avsetningsmiljøer og prosesser. Her ser vi eksempler på vindprosesser (aktive og forlatte eoliske dyner) og strandprosesser (dagens strand og de hevete stormvollene), små innskjærte elvedaler som et resultat av landhevningen og skredprosesser langs nordsiden av dalen.

Det som også gjør området interessant er undegrunnsdata i form av georadarprofiler som ble innsamlet på slutten av 1990-tallet av Norsk Hydro og NGU. Dette muliggjorde en mer detaljert avsetningskronologi for sedimentbassenget. Profilene viser tydelige skrålag, klinoformer, som stort sett heller ned dalen, som forventet. Mer overraskende er det at klinoformene i et felt på nordsiden av dalen, heller opp dalen. Har de sin kilde fra rasviftene lenger ute, på samme side av dalen? Hellingen på overflaten med strandryggene er fortsatt nedover dalen i dette området ? så her forteller klinoformene en annen og eldre historie enn overflateformene.

Dette lille bassenget, et par kvadratkilometer stort, har så mye å tilby at det blir brukt som et minieksempel på mange av de store prosessene vi også studerer dypt nede i undergrunnen på sokkelen. Derfor besøker petroleumsgeologer lokaliteten, og studenter både fra Tromsø og Bergen drar jevnlig på feltkurs med sine masterstudenter for å se og lære.

Sandfjorden er landskapsvernområde og det er ikke tillat å grave i, eller ta med seg masser fra lokaliteten.

Turbeskrivelse

Sandfjorden ligger langs fylkesveien fra Tana Bru til Berlevåg, vel en mil før Berlevåg. Kjør helt frem til den store høyresvingen og parker på venstre side av veien. En knapp kilometers gange i lett terreng oppover dalen bringer deg til rullesteinsryggene. Det er fine utkikkspunkt mot ryggene på høydene på begge sider av dalen.


 
 

Geofunn i nærheten