Geofunn: Ramså

by Odd-Willy Lind
[gallery columns="1" ids="1966"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Feltet med mesozoiske sedimentære bergarter strekker seg vel åtte km langs nordøstkysten av Andøya. Fra Andfjorden i øst når feltet på det meste ca. to km innover øya. Samlet tykkelse av lagrekka overstig 650 meter. Den aller nederste delen av lagrekken er av mellomjurassisk alder, ellers er bergartene avleiret i tidsrommet øvre jura og undre kritt. Som eneste kjente område med mesozoisk sedimenter på land i Norge (Svalbard ikke medtatt) har feltet stor geologisk interesse.

Turbeskrivelse

Hvis du først er i Lofoten eller Vesterålen, er ikke veien lang til Ramsåfeltet på østsiden av Andøya. Du kommer dit på en drøy time med bil fra for eksempel Sortland, men det går også ferge fra Senja til Andøy lengst nord på Andøya, om du befinner deg på de trakter.

Kartlenke

Lenker

Geoportalen: Ramså

GEOs artikkel om Ramsåfeltet.

 

Stikkord

Sedimentære bergarter

Lenker

Geoportalen: Ramså

GEOs artikkel om Ramsåfeltet.

 

Stikkord

Sedimentære bergarter


 
 

Geofunn i nærheten