Geofunn: Molandsviken

by Oddmar Nylund
[gallery columns="1" ids="1937"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Øst for terrassen ligger Gimsøysundet, og Austvågøy, mot vest finner vi flere sørøstvendte botner. Ca 4km fra Smorten bru mot Valberg.

Strandterrassen har retning nordøst/sørvest og en lengde på ca 100 meter. Etter GPS - måling ca 34m.o.h. Består mest av blokk i kategoriene kantet, subkantet og rundet. Også mindre stein fins.

Terrassen er fremdeles i meget god stand, noe flat på toppen, hvor det også befinner seg et par store kantete blokker Det er ikke foretatt inngrep av noe slag. Den egner seg derfor svært godt til undervisning og forskning, i hvertfall for de lokale forhold.

Det er antatt at dette dreier seg om en strandterrasse fra ca 12 500 - 13 000 år. Det skulle bli før A-stadiet.

Turbeskrivelse

Like ved terrassen fins det avkjøringsmulighet. Terrassen er lite besøkt og det er derfor ingen godt synlig sti til lokaliteten. Den ligger parallellt med veien(815) og siden det er få trær mellom veien og terrassen, er den et flott syn der den ligger.

Kartlenke

Lenker

http://lofotens-geologi.origo.no/

Stikkord

Strandlinje, terrasse, Molansviken

Lenker

http://lofotens-geologi.origo.no/

Stikkord

Strandlinje, terrasse, Molansviken