Geofunn: Lagmannsholmen naturreservat

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1667"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Her ligger ordoviciske skifre og kalksteiner i veksling. Skifrene er mørke og myke, mens kalksteinene er lyse og harde.

Dette er en viktig lokalitet for forståelsen av Oslofeltets fossilførende bergarter. Berggrunnen danner livsgrunnlaget for plante- og dyrelivet og er spesielt viktig for sjøfuglene. Derfor er det ferdselsforbud melom 15. april og 15. juli.

Turbeskrivelse

Reservatet ligger på østsiden av Fornebulandet og på nedsiden av det ruvende Telenorbygget. Langs strandlinjen er det fin gang- og sykkelsti, og det er satt opp skilt ved inngangen til reservatet som forklarer både geologi og vegetasjon.

Kartlenke

Lenker

Miljøverndepartementet 1985

NGU om "Fossiler i Norge"

Stikkord

kambrosilur, skifer, kalkstein, fredning

Lenker

Miljøverndepartementet 1985

NGU om "Fossiler i Norge"

Stikkord

kambrosilur, skifer, kalkstein, fredning


 
 

Geofunn: Lagmannsholmen naturreservat

by Halfdan Carstens
[gallery columns="1" ids="1667"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Her ligger ordoviciske skifre og kalksteiner i veksling. Skifrene er mørke og myke, mens kalksteinene er lyse og harde. Dette er en viktig lokalitet for forståelsen av Oslofeltets fossilførende bergarter. Berggrunnen danner livsgrunnlaget for plante- og dyrelivet og er spesielt viktig for sjøfuglene. Derfor er det ferdselsforbud melom 15. april og 15. juli.

Turbeskrivelse

Reservatet ligger på østsiden av Fornebulandet og på nedsiden av det ruvende Telenorbygget. Langs strandlinjen er det fin gang- og sykkelsti, og det er satt opp skilt ved inngangen til reservatet som forklarer både geologi og vegetasjon. Kartlenke

Lenker

Miljøverndepartementet 1985 NGU om "Fossiler i Norge"

Stikkord

kambrosilur, skifer, kalkstein, fredning

Lenker

Miljøverndepartementet 1985 NGU om "Fossiler i Norge"

Stikkord

kambrosilur, skifer, kalkstein, fredning