Geofunn: Kysthule med hulemalerier

by Ola Torstensen, Nordland fylkeskommune
[gallery columns="1" ids="1676"]
Ovenfor den vakre badestranden Sanden på Værøy ligger to kysthuler som havet har formet. Den ene er som en stor katedral og har fått det klingende navnet Repphellaren.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Inne i Repphellaren har du flott utsikt mot Mostad, godt kjent fra boka "Alt for Norge" av Pål Espolin Johnson. Her kan du også oppleve et fantastisk ekko.

Noen hundre meter lenger bort på Sanden, skjult og helt oppe ved fjellfoten, ligger ei anna hule som nesten helt er dekket til av stein og jord fra fjellet ovenfor. Når du kommer 100 meter inn i denne hula, og 30 meter lavere, forsvinner lyset, og hula smalner inn til én meters bredde. Her finner du hulemalerier som er 3000 år gamle, og som kanskje ble malt da åpningen var større og lyset slapp lettere inn.

Mange steder på Værøy, Røst, Mosken og andre steder i Lofoten finnes huler som kan være 100-200 meter dype. Noen av dem er nesten helt bortgjemt, mens andre står som katedraler der man kan gå eller kjøre inn med båt.

Typisk for de fleste er at bunnen bare er noen meter over dagens havnivå, mens de kan være 20-30 meter høye. Dette er omtrent det samme nivået som havet stod på under siste istid i dette området, så det er naturlig å tenke seg at havet har gjort mye av jobben med å grave dem ut. Flere av hulene ligger også i svakhetssoner i fjellet, eller der sprekker er parallelle eller krysser hverandre. Frost og forvitning har nok også hjulpet til med "anleggsarbeidet".

Turbeskrivelse

For å komme til Sanden, eller Puinn Sanden som folket på Værøy sier, er det lettest å bruke båt. Det er også mulig å gå dit fra sentrum av øya, til Sårlandshagen og over Tjyvskaret. Men da er det lurt å snakke med kjentfolk først.

Kartlenke

Lenker

Kysthuler med hulemalerier

Stikkord

Hulemalerier, kysthule, Værøy

Lenker

Kysthuler med hulemalerier

Stikkord

Hulemalerier, kysthule, Værøy


 
 

Geofunn i nærheten