Brannsletta

by Jenny Torsæter
[gallery columns="1" ids="1858"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Brannsletta ble lagt opp under havet av store grusmengder ført med smeltevannselver frem til fronten av innlandsisen som for 9000-10 000 år siden stod på sørsiden av Varangerfjorden. Dette er et så kalt isranddelta. Et isranddelta er løsavsetninger bygd opp av smeltevannselver ved kanten av en bre som strekker seg ut i vann. Nord på sletta er det en rekke flotte strandvoller i forskjellige nivåer ned til dagens havoverflate. Strandvollene er dannet i stadig lavere nivåer etter som landet har steget etter å ha blitt kvitt tyngden av isen. Mot sør går sletta over i en smal dal omgitt av bratte kanuser. Her er det langstrakte rygger, esker, som ble bygd opp av grus ført med av smeltevann langs bunnen av breen. Kilde: Tollefsrud, Jan-Inge, Tjøve, Even og Hermansen, Pål. 1991. Perler i norsk natur ? en veiviser. Aschehoug.

Turbeskrivelse

Der veien tar fra E6 mot Bugøynes ligger Brannsletta. Kartlenke

Lenker

Finnmark Miljøstatus

Stikkord

Esker, isranddelta, strandvoller

Lenker

Finnmark Miljøstatus

Stikkord

Esker, isranddelta, strandvoller