Geofunn: Ballangen Museum

[gallery columns="1" ids="1663,1699"]

Geologisk forklaring av lokaliteten

Ballangen Museum har fokus på Ballangens gruvehistorie. Gjennom bilder, tekster og gjenstander viser vi historien til Bjørkaasen Gruber AS fra oppstarten i 1911 fram til nedleggelsen i 1964. Undersøkelsesdrift startet i 1910. Gruveselskapet fikk konsesjon på drift
i 55 år ved kongelig resolusjon i 1913.

I Ballangen finner vi de første forsøk på gruvedrifti Nord-Norge.

Kisforekomsten i Bjørkåsen ble først oppdaget i 1876 og innmutet (dvs registrert) for første gang i 1881, men det skulle ennå gå mange år før drift kunne anlegges.

Funnet av jern i Jernlia i Efjorden førte fram til den første gruvevirksomheten på Ballangshalvøya. Driften her varte i en kort periode, fra 1897 til 1898. Ca 70 mann var i virksomhet under anleggsarbeidene og ca 60 under drift.

Like etter at gruvevirksomheten i Jernlia var avviklet startet utvinningen av kobber- og svovelforekomstene i Melkedalen. Behovet for svovelkis var stor innenfor treindustrifabrikkene i Norden. I Melkedalen var det drift med korte opphold fram til 1912.

Mens driften i Melkedalen var på hell, hadde man oppdaget forekomstene i Bjørkåsen som startet opp med undersøkelses-drift og oppfaring av svovel- og kopperkisforekomstene i 1910. Sommeren 1911 jobbet det 70 mann på feltet. Konsesjon ble gitt ved kongelig resolusjon for 55 år, den 30. desember 1913. Driften fram mot 1917 var preget av oppbygging.

Turbeskrivelse

Museet ligger i Ballangen i det gamle administrasjonsbygget til Bjørkaasen Gruber AS. Du fi nner det i Bjørkåsen, ca 2.5 km fra Ballangen sentrum. Ta av ved krysset ved Statoil-stasjonen og følg skilting.

Kartlenke

Lenker

Ballangen Museum

Stikkord

Museum, gruvedrift

Lenker

Ballangen Museum

Stikkord

Museum, gruvedrift


 
 

Geofunn i nærheten