Fuglebergformasjonen

by Kari Ofstad
Store Vadsøya er en del av Vadsø by som ligger på den sørlige delen av Varangerhalvøya. Den er bygget opp av Fuglebergformasjonen som er en del av Vadsøgruppen.

Geologisk forklaring av lokaliteten

Vadsøgruppen, sammen med Tanafjordgruppen og Vestertanagruppen utgjør en del av en flere kilometer mektig lagpakke over grunnfjellet. Denne lagpakken er avsatt i den siste del av Jordens urtid, sen prekambrium til tidlig kambrium, for 800 til 530 millioner år siden. Det spesielle med avsetningene, som er foldet, men lite omvandlet, er at de sedimentære strukturene er usedvanlig godt bevart, og på grunn av lite vegetasjon er de godt synlige. Vadsøgruppen opptrer i hovedsak som en stripe langs kysten øst og vest for Vadsø. Gruppen består av veksling mellom sandsteiner og ulike slam- og leirskifre, og er avsatt delvis av elver nær kysten og delvis ute på kontinentalhylla. Fuglebergformasjonen er noe over 100 meter mektig og består hovedsakelig av sandstein som er avsatt av elver. Med bakgrunn i de sedimentære strukturene kan formasjonen deles i to. Den nedre lagpakken består av finkornet sand og antas å ha vært avsatt av strømmer mot øst. Den øvre lagpakken besår av konglomeratisk sandstein og sandstein med lag av slamstein av forskjellige farger. Strømretningen antas å ha vært mot nord. På Store Vadsøya består Fuglebergformasjonen av veksling mellom lag av rødbrun slamstein og linseformede lag av rosa feltspatførende sandstein. Flere av lagene med sandstein er kryss-sjiktede og ligger over en erosjonsflate. Mange av kryssjiktene er overbikket som bildet viser, og dette har skjedd før avsetningene ble herdet. Lagpakken på Store Vadsøya er tolket som elveavsetninger, og mesteparten av lagene er antatt å være dannet som sandbanker i en forgreinet elv. Det er flere lokaliteter med Fuglebergformasjonene på Store Vadsøya, og disse er beskrevet i NGU Gråstein 3: Geologi på Varangerhalvøya: En oversikt med ekskursjonsforslag.

Turbeskrivelse

Lokaliteten er lett tilgjengelig. Man kjører over broa mellom selve byen og øya og kjører langs Fabrikkveien til den sørvestlige delen av øya. Lokaliteten ligger ned mot sjøen, på «baksida» av øya, altså ikke mot byen.
 
 

Geofunn i nærheten

https://geofunn.no711x474-geofunn-norgeseldestefjell Sted: Sør-Varanger Fylke: Finnmark
https://geofunn.no